Internetová stránka Lamača Aktuality

17. 4. 2009 - MZ
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 23. apríla 2009 o 9.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave.27. 3. 2009
Výsledky prvého kola prezidentských volieb
Z 5699 oprávnených voličov v mestskej časti Bratislava - Lamač sa I. kola prezidentských volieb zúčastnilo 3 066 Lamačanov a ľudí oprávnených voliť prezidenta SR, ktorí sa vo volebných miestnostiach preukázali buď voličskými preukazmi, občianskymi preukazmi alebo pasmi. Dodatočne bolo do voličských zoznamov zapísaných 131 ľudí. Iba 18 hlasov bolo neplatných. Najviac hlasov získala v mestskej časti Bratislava -Lamač prezidentská kandidátka Iveta Radičová, na druhom mieste skončil Ivan Gašparovič a tretí bol František Mikloško.6. 3. 2009 - MZ
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 12. marca 2009 o 9.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave.12. 2. 2009
Oznam - Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
Na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov starostka MČ Bratislava - Lamač vyhradila plochy a miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií.12. 2. 2009
Nové dôležité informácie pre voličov v prezidentských vobách v roku 2009
Starostka mestskej časti Bratislava - Lamač informuje oprávnených voličov o nových informáciách, ktoré sa týkajú prezidentských volieb 2009, najmä o zriadení Námietkovej kancelárie, ktorá bude otvorená od 16. 2. do 20. 3. 20099. 2. 2009
Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2009
V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.Z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov platnom znení starostka mestskej časti Bratislava - Lamač informuje oprávnených voličov o čase a mieste konania voľby prezidenta SR v roku 2009.9. 2. 2009
Určenie volebných okrskov
V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z.Z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov platnom znení starostka mestskej časti Bratislava - Lamač určuje volebné okrsky pre voľbu prezidenta Slovenskej Republiky dňa 21. marca 2009.


© Copyright 2007 MU Lamac