Internetová stránka Lamača EURÓPSKA ÚNIA

vlajka
VÝSLEDKY volieb do Európskeho parlamentu v MČ LAMAČ zo dňa 13.6.2004


CIELE EURÓPSKEJ ÚNIE


TEXTY EURÓPSKEJ KOMISIE
    - SÚHRNNÝ PREHĽAD PRE OBČANOV
    - ÚSTAVA PRE EURÓPU


TEXTY EURÓPSKEHO PARLAMENTU
    - 101 OTÁZOK A ODPOVEDÍ O EÚ
    - ČO MENÍ ZMLUVA ZAKLADAJÚCA ÚSTAVU PRE EURÓPU
    - UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU O ZMLUVE ZAKLADAJÚCEJ ÚSTAVU


TEXTY ÚRADU VLÁDY SR
    - AKO PRACUJE EURÓPSKA ÚNIA PRE OBČANOV?
    - ÚSTAVA PRE EURÓPSKYCH OBČANOV
    - BUDÚCNOSŤ EURÓPY A ÚSTAVNÁ ZMLUVA
    - VŠETKO, ČO CHCETE VEDIEŤ O EURÓPSKEJ ÚNII


FONDY EÚ PRE LAMAČ
    - OBLASTI PODPORY PRE LAMAČ
    - JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT NUTS II - BRATISLAVA CIEĽ 3


DOLEŽITÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Zastúpenie Európskej komisie v SR - http://www.europa.sk
Portál Európskej komisie - http://www.europa.eu.int
Portál Európskeho parlamentu - http://www.europarl.eu.int
Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR - http://www.europskyparlament.sk
Euro-Info centrum Úradu vlády SR - http://www.euroinfo.gov.sk
EUROPE DIRECT - http://europa.eu.int/europedirect/index_sk.htm
EUROPE DIRECT informačné centrá - http://europa.eu.int/comm/relays/index_en.htm
EU bookshop - http://bookshop.eu.int/eGetRecords?Template=Test_EUB/en_index
Ústava pre Európu - http://europa.eu.int/constitution/
EURES - Európska zamestnanecká služba - http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=sk
Štrukturálne fondy na Slovensku - http://www.strukturalnefondy.sk© Copyright 2007 MU Lamac