ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
CELKOVÝ ROZPOČET - NÁVRH NA ROK 2 003


Mestská časť Bratislava – Lamač
CELKOVÝ ROZPOČET NÁVRH NA ROK 2 003

PRÍJMY A VÝDAVKY Návrh rozpočtu na rok 2 003
( tisíc Sk)
bežné príjmy 15 360
kapitálové príjmy 1 378
mimorozpočtové príjmy 0
A. príjmy celkom 16 738
 
bežné výdavky 14 067
kapitálové výdavky 2 671
mimorozpočtové výdavky 0
B. výdavky celkom 16 738
 
C.výsledok rozpočtového hospodárenia A. - B. 0BILANCIA BEŽNÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2 003

A. BEŽNÉ PRÍJMY
Kód Hlavná kategória Návrh rozpočtu na rok 2003
(tisíc SK)
100 DAŇOVÉ PRÍJMY 13 630
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 730
300 GRANTY A TRANSFERY 0
  S P O L U PRÍJMY 15 360

B. BEŽNÉ VÝDAVKY
600 BEŽNÉ VÝDAVKY 14 067
  S P O L U  VÝDAVKY 14 067

C. VÝSLEDOK BEŽNÉHO ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
  A. - B. 1 293


Bratislava 11. 10. 2 002
Ing. Peter Šramko
starosta MČ Bratislava - Lamač

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group