ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
BILANCIA KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2003


Mestská časť Bratislava – Lamač
BILANCIA KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2003

A. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Kód
Hlavná kategória
Návrh rozpočtu na rok 2 003
(tisíc Sk)

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY - predaj pozemkov, budov 1 378
300 GRANTY A TRANSFERY 0
  S P O L U   PRÍJMY 1 378

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2 671
  S P O L U    VÝDAVKY 2 671

C. VÝSLEDOK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
  A. - B. -1 293KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA ROK 2 003


A. PRÍJMOVÁ ČASŤ podrobne

Kód
Hlavná kategória
Kategória
Položka
Návrh rozpočtu na rok 2 003 (tisíc Sk)
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 378
230 Kapitálové príjmy 1 378
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 1 378
300 GRANTY A TRANSFERY 0
320 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY 0
  S P O L U   PRÍJMY 1 378B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ podrobne

Kód
Hlavná kategória
Kategória
Položka
Návrh rozpočtu na rok 2 003 (tisíc Sk)
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2 671
710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 671
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív(softvér) 100
716 Prípravná a projektová dokumentácia
(územno plánovacia štúdia Nový Lamač a architektonická štúdia Malokarpatské n., Studenohorská, Borinská)
1 200
717 Realizácia stavieb a ich techn.zhodnotenia 1 371
  S P O L U   VÝDAVKY 2 671


Bratislava 11. 10. 2 002
Ing. Peter Šramko
starosta MČ Bratislava - Lamač

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group