Internetová stránka Lamača SAMOSPRÁVA

IČO: 00603414
DIČ: 2020919131
číslo účtu: 3024032/0200
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - LAMAČ
Heyrovského 2
841 03 Bratislava
tel.: +421 2 6478 1581

 Stránkové hodiny Miestneho úradu Bratislava - Lamač
Pondelok: 10.00 - 12.00 hod 13.00 - 17.00 hod
Utorok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda: 8.00 - 12.00 hod 13.00 - 16.30 hod
Štvrtok: 8.00 - 11.00 hod
Piatok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STAROSTA
  - Aktuálny starosta
  - Starostovia Lamača po roku 1989

MIESTNE ZASTUPITEźSTVO
  - Poslanecké dni v roku 2007
  - Poslanecké dni v roku 2006
  - Poslanecké dni v roku 2005
  - Poslanecké dni v roku 2004
  - Plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupitežstva v roku 2007
  - Plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupitežstva v roku 2006
  - Plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupitežstva v roku 2005
  - Plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupitežstva v roku 2004
  - Plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupitežstva v roku 2003
  - Poslanci miestneho zastupitežstva
  - Komisie a oddelenia Miestneho zastupitežstva
  - Uznesenia pozvánky zápisnice
  - Hlavné ciele MZ pre volebné obdobie 2007 - 2010

MIESTNA RADA
  - Členovia miestnej rady
  - Pozvánky a zápisnice

KOMISIE MZ
  - Komisia financií, podnikatežských aktivít a dopravy (pozvánky, zápisnice)
  - Komisia výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky (poz., zápis.)
  - Komisia pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové (pozvánky, zápisnice)
  - Komisia pre kultúru, vožný čas a revitalizáciu ihrísk (pozvánky, zápisnice)
  - Komisia bezpečnosti a životného prostredia (pozvánky, zápisnice)
  - Komisia pre školstvo a šport (pozvánky, zápisnice)
  - Redakčná rada časopisu „Lamačan“ (pozvánky, zápisnice)

MIESTNY ÚRAD
  - Organizačná schéma MÚ Bratislava - Lamač
  - Telefónne čísla a e-maily MÚ
  - Tlačivá
  - Dokumenty MÚ
  - Sprístupnenie informácií
  - Verejné obstarávanie
  - Správa o činnosti Miestneho úradu v roku 1999 (texty.zip, 177 kB)

VZN MČ BA-LAMAČ

LAMAČAN
mesačník samosprávy mestskej časti Bratislava - Lamač
cenník inzercie na rok 2006
  - ročník 9 -2007: 1 2 3 + príloha 4 5 6 9
  - ročník 8 -2006: 1 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
  - ročník 7 -2005: 1 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
  - ročník 6 -2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+Príloha
  - ročník 5 -2003: 1 2 3 4 5 6 7 8
  - ročník 4 -2002: 1 2 3 4 5 6
  - ročník 3 -2001: 1 2 3 4 5 6
  - ročník 2 -2000: 1 2 3 4 5 6
  - ročník 1 -1999: 1 2 3 4 5

FÓRUM
Na Vaše otázky odpovedajú zamestnanci MÚ.

KOMUNÁLNE VOźBY, PARLAMENTNÉ VOźBY A REFERENDÁ
  - Vožby prezidenta 2009
  - Komunálne vožby 2006
  - Vožby NR SR 2006
  - Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v MČ LAMAČ zo dňa 13.6.2004
  - Prezidentské vožby 2004 1.kolo 2.kolo
  - Referendum o vstupe do EÚ (16.-17.5.2003)
  - Komunálne vožby 2002 - výsledky
  - Komunálne vožby 2002 - zoznam kandidátov
  - Parlamentné vožby 2002
  - Doplnkové vožby starostu v Lamači - konané 29.6.2002
  - Komunálne vožby 1998 - výsledky

Hranice katastrálnych území MČ Bratislavy.


© Copyright 2007 MU Lamac