ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
      - Finančná a podnik.
      - Stavebná
      - Sociálna
      - Kultúrna
      - Životná
      - Školstvo a šport
      - Koordinačný tím
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Komisie miestneho zastupiteľstva


KOMISIE
  1. Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú:
    1. miestna rada
    2. komisie
  2. Miestne zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje štatút, ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.
Ustanovenie § 7 ods. 2,3 ZÁKONA Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. z 13. septembra 1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom znení.

  1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Ustanovenie § 15 ZÁKONA Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.Komisia financií, podnikateľských aktivít a dopravy

predseda: Mgr. Ing. Olekšák Radoslav  
podpredseda:  MVDr. Pavol Čech
tajomník: Ing. Martincová Patrícia
Ing. Ševčivic Miloš
 
členovia: poslanci:
JUDr. Júlia Ondrišová
Mgr. Marta Janyšková
JUDr. Peter Grom

pozvánky, zápisnice od roku 2007 (aj 2008, 2009)

pozvánky, zápisnice do roku 2006
- podnikateľská

 

občania:
Ing. Andrej Vereský 
Ing. Martin Krist 
Ing.Ján Guráň 
Mgr. Filip Urban 
Mgr. Branislav Pospíšil 
Ľudovít Vacula 
Martin Horváth 
Magdaléna Znachorová 
Ing. Peter Fillo
Ing. Kvetoslava Ondrejičková
JUDr. Martin Rehák
Ivan Hojda
MUDr. Patrik Javorčík
Vladimír Ďuriš
Ing. Lukáš Baňacký
Ing. Zita Budinská
Ľuboslav Adamský
Ing. Ľudovít Macák
Mário Orth
Mgr. Vlasta StankováKomisia výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky

predseda: Ing. Lučenič Ľudovít  
podpredseda:  RNDr. Dušan Akantis
tajomník: Ing. Rychtáriková Vlastislava   
členovia: poslanci:
JUDr. Júlia Ondrišová
Ing. Daniel Valentovič CSc.
JUDr. Marek Bartovič
Mgr. Mária Imrichová
JUDr. Peter Grom

pozvánky, zápisnice, diskusie
občania:
Ing. Arch. Juraj Kerti 
Ing. Peter Vančo 
RNDr. Bohumil Kovalčík CSc. 
Ing. Arch. Milena Solovičová 
Ing. Arch. Juraj Šimek 
PaeDr. Zoltán Šajben 
Marián Brutenič 
Ing. František Obert
Ing. Ľubomír Podhorský
Ing. Rudolf Stráňava 
Ing. Anton Klíma 
Ing. Peter Šramko
Ing. Juraj Kvasnica 

 
Komisia pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové

predseda: Mária Pikulíková  
podpredseda:  Mgr. Richard Čanaky
tajomník: Janíková Andrea   
členovia: poslanci:
Mgr. Mária Imrichová
Mgr. Marta Janyšková

pozvánky, zápisnice

 

občania:
MUDr. Mária Vidošovičová
Mgr. Gabriela Šedová
Lujza Servanská
Mgr. Janeta Marková
Alena Kotrabová
MUDr. Ľudmila Wagnerová
Martin Jakubek
Mgr. Dagmar Vatolíková
MUDr. Ján Mihálik
PaedDr. Miroslava Floriansová
Jozefína IzakovičováKomisia pre kultúru, voľný čas a revitalizáciu ihrísk

predseda: Mgr. Janyšková Marta   
podpredseda:  Mgr. Mária Čačíková
tajomník: Blanka Vesela  
členovia: poslanci:
JUDr. Júlia Ondrišová 
Mgr. Richard Čanaky
Mgr. Ing. Radoslav Olekšák

pozvánky, zápisnice
občania:
Valéria Šuhajdová
Ing. Miriam Liptáková-Kováčová
Mgr. Dagmar Vatolíková
Ľuba Suchalová
Ing. Peter Malík
Ján Greguš
Mária ŠimončičováKomisia bezpečnosti a životného prostredia

predseda: Ing. Valentovič Daniel, CSc.  
podpredseda:  RNDr. Dušan Akantis
tajomník:    
členovia: poslanci:

pozvánky, zápisnice, diskusie
občania:
Ondrej Hybký 
RNDr. Oľga Erdéliyová 
Mgr. Monika Dobrovodská 
Ing. Ján Denko 
Janota Peter 
Jiří Urbánek 
RNDr. Edita Karelová 
Ing. Ľubomír Ohera
Matilda Mullerová (Matrková)
Miroslav Čutka
Zdenko LipaKomisia pre školstvo a šport

predseda: Mgr. Mária Imrichová  
podpredseda: Mária Pikulíková  
tajomník: Blanka Vesela  
členovia: .poslanci:
Mgr. Marta Janyšková

pozvánky, zápisnice

 

občania:
Mgr. Alena Petáková
Ing. Ľubomíra Klementisová
Mário Orth
Lýdia Algayerová
Jana Poláková
Ing. Jaroslav Mrva
Mgr. Magdaléna Bugáňová
PaeDr. Renáta Ocilková
Mgr. Oľga CankováKoordinačný tím časopisu „Lamačan“

tajomník: Blanka Vesela  
zodpovedná redaktorka: Mgr. Katarína Lepiešová  
členovia: poslanci:
Ing. Daniel Valentovič CSc.
JUDr. Júlia Ondrišová
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák
Mária Pikulíková
JUDr. Marek Bartovič

pozvánky, zápisnice

Štatút časopisu Lamačan

  
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group