ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
      2007    - 1  2  3  4  5  6       7-8  9  10  11
      2006    - 1  2  3  4  5  6       7-8  9  10  11  12
      2005    - 1  2  3  4  5  6       7-8  9  10  11  12
      2004    - 1  2  3  4  5  6
      7  8  9  10  11 +Príloha
      2003    - 1  2  3  4  5  6
      7  8
      2002    - 1  2  3  4  5  6
      2001    - 1  2  3  4  5  6
      2000    - 1  2  3  4  5  6
      1999    - 1  2  3  4  5
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Lamačan číslo 1/2001


Lamačan je periodikum, ktoré raz za dva mesiace vydáva Miestny úrad Bratislava- Lamač. Jeho úlohou je pravidelne Vás oboznamovať s najdôležitejšími udalosťami v Lamači a prinášať všetky informácie, ktoré potrebujete pre Vašu aktívnu účasť na samospráve našej mestskej časti. Často kladené otázky
ročník 1 -1999: 1 2 3 4 5
ročník 2 -2000: 1 2 3 4 5
ročník 3 -2001: 1

Obsah čísla 1:

Slovo k čitateľom
Začína sa ďalší, už tretí ročník časopisu Lamačan, ktorý by chcel stále vo väčšej miere reagovať na podnety občanov, odpovedať na aktuálne otázky a ponúkať nové alternatívy riešenia problémov.


ECHOOO
MZ v mesiacoch január - február


TŔŇ V PATE
Lamačanom sme položili otázku: Aké je vaše stanovisko k výstavbe hypermarketu Tesco v Lamači? Tu sú odpovede:


Len spolupráca nám pomôže prekonať prekážky
V roku 710. výročia prvej písomnej zmienky o Lamači začíname s tretím ročníkom časopisu, ktorý mal pri svojom zrode ambíciu stať sa našim spojencom pri prekonávaní prekážok, ktoré nám stoja v ceste pri skvalitňovaní života v Lamači.


WWW.LAMAC.SK
Táto adresa je na internete vyhradená mestskej časti Bratislava - Lamač. Na nej môžu návštevníci rýchlo a bez zbytočného čakania či cestovania sami nájsť potrebné údaje o Lamači


Orezávanie na Studenohorskej
Miestny úrad MČ BA-Lamač ako správca verejnej zelene zabezpečil prostredníctvom firmy Carpinus odborné orezávanie stromov a kríkov na Studenohorskej ul.


ZIMNÁ ÚDRŽBA 2000 - 2001
Pomaly sa blíži koniec zimného obdobia v sezóne 2000-2001, a tak Vám chceme priblížiť priebeh pravidelnej zimnej údržby, ktorá sa realizovala počas tohto obdobia v Lamači spolu s najdôležitejšími číslami.


ŽIVOT POD ROZÁLKOU
V priestoroch miestneho kina mohli v dňoch 25. až 28. januára 2001 návštevníci uvidieť drevorezby insitného rezbára Pavla Krkošku pod názvom Život pod Rozálkou.


VLASTNÍCI LESOV A PASIENKOV POZOR!
Valné zhromaždenie Lesného spoločenstva majiteľov urbáru a lesnej spoločnosti Lamač sa bude konať 2. marca 2001 v priestoroch kina na Malokarpatskom námestí.


ŠACHISTI SA POCHLAPILI
V Lamači už niekoľko rokov takmer úplne absentuje záujmová a klubová činnosť. Tento problém si uvedomil i pán Marián MACHÁLIK, ktorý sa pokúsil okolo seba sústrediť amatérskych šachistov


REMA 1000 - KROK DO NOVÉHO MILÉNIA?
Hneď na začiatku tohto roka zodvihli mnohým obyvateľom Lamača hladinu adrenalínu prevádzkovatelia lamačských obchodov s potravinami.


MALÁ OBČIANSKA PORADŇA
Hlavné mesto SR Bratislava na základe zmocnenia zo zákona vydalo v roku 1995 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na svojom území. Z neho vyplývajú (v skrátenom a upravenom znení) pre dotknuté subjekty najmä tieto povinnosti


OZNÁMENIE
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač oznamuje obyvateľom, že stretnutia poslancov Miestneho zastupiteľstva s občanmi sa budú konať každý prvý pondelok v mesiaci


HARMONOGRAM KALENDÁRNEHO ZBERU ODPADU V RODINNEJ ZÁSTAVBE MAREC - JÚN 2001JARNÉ UPRATOVANIE
Mestská časť Bratislava - Lamač pripravuje spoločné JARNÉ UPRATOVANIE


MÔŽETE ZÍSKAŤ FINANČNÝ DAR NA AKTIVITY Z FONDOV
Bratislavčania, viete, že v našom meste existoval Spolok lodníkov alebo Spolok lenivcov? A viete, že ľudia z bratislavských sídlisk majú stále dobré nápady, ako krajšie žiť?


FUTBALOVÉ STRETNUTIA FK LAMAČ
Jarná časť súťaže – III. liga – MUŽI


hore

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group