ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
      2007    - 1  2  3  4  5  6       7-8  9  10  11
      2006    - 1  2  3  4  5  6       7-8  9  10  11  12
      2005    - 1  2  3  4  5  6       7-8  9  10  11  12
      2004    - 1  2  3  4  5  6
      7  8  9  10  11 +Príloha
      2003    - 1  2  3  4  5  6
      7  8
      2002    - 1  2  3  4  5  6
      2001    - 1  2  3  4  5  6
      2000    - 1  2  3  4  5  6
      1999    - 1  2  3  4  5
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Lamačan číslo 2/2001


Lamačan je periodikum, ktoré raz za dva mesiace vydáva Miestny úrad Bratislava- Lamač. Jeho úlohou je pravidelne Vás oboznamovať s najdôležitejšími udalosťami v Lamači a prinášať všetky informácie, ktoré potrebujete pre Vašu aktívnu účasť na samospráve našej mestskej časti. Často kladené otázky
ročník 1 -1999: 1 2 3 4 5
ročník 2 -2000: 1 2 3 4 5
ročník 3 -2001: 1 2

Obsah čísla 2:

Slovo k čitateľom
Pomaly vrcholí obdobie jari, ktoré bolo v tomto roku charakterizované veľkým jarným upratovaním v našej mestskej časti.


ECHOOO
MZ v mesiacoch marec - apríl


Telegraficky


V rozpočte na rok 2001 sa uvažuje s kapitálovými výdavkami
Rozpočet mestskej časti Lamač vychádza z možností daných všeobecne platným legislatívnym rámcom v SR, z možností určených všeobecne záväznými nariadeniami MČ BA-Lamač...


Lamačania sa nedali zahanbiť
V priebehu posledného marcového víkendu v dňoch 29. - 31. 3. 2001 zorganizovala MČ BA- Lamač akciu Veľké jarné upratovanie v našej mestskej časti.


LAMAČANIA SVETOVÉHO FORMÁTU
Známa osobnosť z televíznej obrazovky RNDr. JOZEF IĽKO, CSc.


O zbojníkoch, sv. Rozálii, ale najmä o detskom talente
Na slávnostnom vyhodnotení literárno-výtvarnej súťaže LAMAČSKÁ POVESŤ 2001 sa zišlo v stredu 4. apríla 2001 v priestoroch kina Lamač takmer celé osadenstvo žiakov lamačskej základnej školy...


ŠACHISTI ODŠTARTOVALI VEĽKONOČNÝ TURNAJ
Šachový klub "KRÁĽ" pri MÚ BA-Lamač usporiadal 12. apríla 2001 v priestoroch miestneho kina "Veľkonočný šachový turnaj o putovný pohár starostu MČ Lamač".


Úpravy na Malokarpatskom námestí
V rámci zveľadenia Malokarpatského námestia a vytvorenia kvalitného a estetického priestoru pre občanov Lamača vhodného na spoločenský kontakt a uvoľnenie sa pre všetky vekové skupiny sa pripravuje v blízkom období komplexná rekonštrukcia nielen terás námestia, ale aj priľahlého trhoviska.


Športová hala v osídlach bezprávia
Už tretí rok sa ťahajú problémy okolo budovy Športovej haly Na barine, ktorú MČ BA-Lamač dlhodobo prenajala Športovému klubu stolného tenisu Sporiteľňa (ŠKST).


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 25. mája na sobotu 26. mája 2001.


KULTÚRA V LAMAČIhore

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group