Internetová stránka Lamača LAMAČAN

(aktuálne číslo)

  - ročník 11 - 2009: 1 2 3 4
  - ročník 10 - 2008: 1 2 3 (príloha4 (príloha5 6 (príloha7-8 (príloha9 (príloha10 (príloha)
  - ročník 9 - 2007: 1 2 3 + príloha 4 5 6 7-8 9 10 11 12
  - ročník 8 - 2006: 1 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
  - ročník 7 - 2005: 1 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12
  - ročník 6 - 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+Príloha
  - ročník 5 - 2003: 1 2 3 4 5 6 7 8
  - ročník 4 - 2002: 1 2 3 4 5 6
  - ročník 3 - 2001: 1 2 3 4 5 6
  - ročník 2 - 2000: 1 2 3 4 5 6
  - ročník 1 - 1999: 1 2 3 4 5

Lamačan: Časopis - mesačník o živote v Lamači, 9. ročník
Periodicita: mesačník, 11x do roka / prázdninové dvojčíslo 7/8
Registrácia: OÚ BA IV 1/99
   
Redakcia: MÚ Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 47
tel.: 02/ 6453 6611-3, 6478 0065
   
Vydáva: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač
   
Grafika: ALDO, www.aldodesign.sk
   
Distribúcia:

do každej schránky* v Lamači !

  * (aj do tých schránok, kde zakazujú vhadzovať reklamu !)
Tlač: Tlačiareň RODEN, Galvaniho 16, 821 04 Bratislava
   
Rozsah: 8 strán A4 
Náklad: 4.000  ks 
Farebnosť: plnofarebný CMYK/ 4+4


© Copyright 2007 MU Lamac