ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Poslanecké dni v roku 2004


Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač

O Z N A M


Vážení spoluobčania - Lamačania,

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač sa uznieslo, že spoluobčanom - obyvateľom mestskej časti Bratislava Lamač sa umožnia pravidelné stretnutia, konzultácie a rozhovory s poslancami na pôde Miestneho úradu, a to vždy v posledný pondelok príslušného mesiaca kedy budú v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. č. 2 občanom k dispozícii dvaja poslanci Miestneho zastupiteľstva v rámci projektu "POSLANECKÉ DNI".


V pondelok, dňa 31.mája 2004 od 16.00 do 17.00 hod.
poslanci:
Mgr. Marta Janyšková - predsedkyňa komisie pre školstvo, kultúru a voľný čas,
Ján Daniš - predseda komisie podnikateľských aktivít, cestovného ruchu a dopravy.V pondelok, dňa 28. júna 2004 od 16.00 do 17.00 hod.
poslanci:
Mgr. Oľga Keltošová - členka komisie pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové,
Ing. Ľudovít Lučenič - predseda komisie výstavby, územ. rozvoja a regionálnej politiky,V pondelok, dňa 30. augusta 2004 od 16.00 do 17.00 hod.
poslanci:
Ing. Jaroslav Mrva - člen Miestnej rady a komisie financií a hosp. stratégie,
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák - predseda komisie financií a hosp. stratégie,V pondelok, dňa 27. septembra 2004 od 16.00 do 17.00 hod.
poslanci:
Ing. Kvetoslava Ondrejíčková - členka Miest. rady a kom. financií a hosp. stratégie,
JUDr. Júlia Ondrišová - preds. komisie pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové,V pondelok, dňa 25. októbra 2004 od 16.00 do 17.00 hod.
poslanci:
Mária Pikulíková - členka komisie pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové,
Ing. Daniel Valentovič - predseda komisie verej. poriadku, život. prostr. a bezpečnostiIng. Peter Šramko
s t a r o s t a

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group