ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
      - telefónne čísla MÚ
      - Tlačivá
      - Dokumenty
      - Sprístupnenie informácií
      - Verejné obstarávanie
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Príloha č. 3 k príkazu starostu č. 5/2000 zo dňa 29.decembra 2000


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - LAMAČ

Príloha č. 3
k príkazu starostu č. 5/2000
zo dňa 29.decembra 2000

Žiadosť
o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonovEvidenčné číslo žiadosti: ......................


Dátum podania žiadosti1: .......................................................................................................

Žiadosť podaná: osobne - písomne2

Žiadosť je určená3: ...................................................................................................................

Meno a priezvisko ( názov) žiadateľa: ....................................................................................

Adresa ( sídlo ) žiadateľa: ........................................................................................................

Žiadosť prijal: .............................................................................................................................

Obsah požadovaných informácií: ...........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácie: ..................................................................

Žiadosť vybavená - zamietnutá2: ............................................................................................

Dôvod zamietnutia žiadosti: ....................................................................................................

Spôsob vybavenia žiadosti: .....................................................................................................

Náklady predpísané k úhrade vo výške:                               ............................................ Sk

Žiadosť vybavil:                                                                           .................................................1) pri osobne podanej žiadosti uviesť i čas
2) nehodiace sa škrtnúť
3) uviesť organizačný útvar

Ziadosť.doc (MS Word 2000 - 23,0 kB)
Príkaz číslo 5/2000
Príloha 1 - Postup pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informácie
Príloha 2 - Povinne zverejňované informácie o mestskej časti Bratislava - Lamač
Príloha 3 - Žiadosť o poskytnutie informácie
Príloha 4 - Rozhodnutie
Príloha 5 - Sadzobník náhrad výdavkov
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group