ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
      - telefónne čísla MÚ
      - Tlačivá
      - Dokumenty
      - Sprístupnenie informácií
      - Verejné obstarávanie
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Príloha č. 5 k príkazu starostu č. 5/2000 zo dňa 29.decembra 2000


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - LAMAČ

Príloha č. 5
k príkazu starostu č. 5/2000
zo dňa 29.decembra 2000

SADZOBNÍK NÁHRAD VÝDAVKOV
PODĽA ZÁKONA O SLOBODE INFORMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA č.211/2000 Z.z.


      formát EUR/ks
1.   Kopírovanie    
a/ čiernobiele kopírovanie 1 stranné A 4 0,07 EUR
b/ čiernobiele kopírovanie 2 stranné A 4 0,10 EUR
c/ čiernobiele kopírovanie 1 stranné A 3 0,13 EUR
d/ čiernobiele kopírovanie 2 stranné A 3 0,23 EUR
       
2.   Tlač na PC    
a/ čiernobiela tlač na laserovej tlačiarni A 4 0,13 EUR
b/ čiernobiela tlač na atramentovej tlačiarni A 4 0,10 EUR
c/ čiernobiela tlač na ihličkovej tlačiarni A 4 0,07 EUR
d/ čiernobiela tlač na ihličkovej tlačiarni A3 0,13 EUR
       
3.   Kopírovanie na magnetické nosiče    
a/ disketa / CD 3,5"/CD-R 1,00 EUR
b/ použitie sceaneru 1 strana A 4 0,50 EUR
       
4.   Kancelársky materiál    
a/ obálky C6 C 6 0,03 EUR
b/ obálky C5 C 5 0,07 EUR
c/ obálka C6 s okienkom C 6 0,03 EUR
d/ obálka obyčajná A 4 0,17 EUR
e/ obálka hrubá A 4 0,33 EUR
       
5.   Telefonické spojenia    
a/ miestny hovor podľa sadzobníku Slovenských telekomunikácií a.s.
b/ medzimestský hovor podľa sadzobníku Slovenských telekomunikácií a.s.
c/ medzinárodný hovor podľa sadzobníku Slovenských telekomunikácií a.s.
d/ fax, 1 strana A 4 0,33 EUR
e/ internet e-mail   0,10 EUR
       
       
6.   Poštovné poplatky Predajná cena v EUR do hmotnosti:
  Druh zásielky 50g 100g 500g 1000g 2000g
a/ List prvej triedy 0,53 0,60 0,63 1,23 2,16
b/ List prvej triedy + Doporučene 1,03 1,10 1,13 1,73 2,66
c/ List prvej triedy + Poistenie do 1000 Sk 1,03 1,13 1,16 1,76 2,69
d/ List druhej triedy 0,33 0,46 0,50 1,03 1,89
e/ List druhej triedy + Doporučene 0,83 0,96 1,00 1,53 2,39
f/ List druhej triedy + Poistenie do 1000 Sk 0,86 1,00 1,03 1,56 2,42
g/ Slepecká zásielka - druhá trieda - - - - -


Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom :

  1. v hotovosti do pokladne Miestneho úradu Bratislava - Lamač


  2. bezhotovostným prevodom na účet miestneho úradu vo Všeobecno úverovej banke, expozitúre Bratislava - Lamač č. účtu 3024-032/0200, konšt. symbol 0308, variabilný symbol určí pracovník miestneho úradu ( evid.číslo žiadosti / por.č.pracovníka / rok - napríklad 0022/015/01)


  3. poštovou poukážkou na účet miestneho úradu vo Všeobecno úverovej banke, expozitúre Bratislava - Lamač č. účtu 3024-032/0200, konšt. symbol 0308, variabilný symbol určí pracovník miestneho úradu ( evid.číslo žiadosti / por.č.pracovníka / rok - napríklad 0022/015/01)


Poznámka : žiadateľovi bude informácia sprístupnená po uhradení poplatku podľa uvedeného sadzobníka


Príkaz číslo 5/2000
Príloha 1 - Postup pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informácie
Príloha 2 - Povinne zverejňované informácie o mestskej časti Bratislava - Lamač
Príloha 3 - Žiadosť o poskytnutie informácie
Príloha 4 - Rozhodnutie
Príloha 5 - Sadzobník náhrad výdavkov
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group