ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
      - aktuálny starosta
      - starostovia po r. 1989
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Starosta MČ Bratislava - Lamač


Starosta
  1. Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Má právo nosiť insígnie.
  2. Starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.
  3. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej časti a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov miestneho úradu; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
  4. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia.
  5. Starostu zastupuje jeho zástupca, ktorého na tento účel zvolí miestne zastupiteľstvo z radov svojich poslancov. Miestne zastupiteľstvo vymedzí okruh právomocí starostu, ktoré nie je oprávnený vykonávať zástupca.
Ustanovenie § 17 ZÁKONA č. 377/1990 Zb. Slovenskej národnej rady z 13. septembra 1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom znení

horeMgr. Oľga Keltošová
/SDKÚ-DS, Smer-SD, SNS/

zvolená do funkcie v komunálnych voľbách v decembri 2006JUDr. Júlia Ondrišová
/SDKÚ-DS, Smer-SD, SNS/

zástupca starostky MČ
zvolená na ustanovujúcej schôdzi MZ dňa 2.1.2007


Miestny úrad Bratislava-Lamač
Heyrovského 2, I. poschodie, č. dverí 14
841 03 Bratislava

tel.: +421 2 64 53 66 11 (sekretariát)
fax: +421 2 64 78 06 89
e-mail: starostka@lamac.sk
Starostovia Lamača po roku 1989

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group