ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
      - Strategický plán
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
STRATEGICKÝ PLÁN


         Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač schválilo 8. novembra 2007 Stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Lamač do roku 2010 (SHSR). Tento strategický plán je základným programovým dokumentom ďalšieho rozvoja mestskej časti Lamač. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja spracované na miestnej a regionálnej úrovni. Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vychádza zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Okrem toho uvedená požiadavka nadväzuje na Národný rozvojový plán (NRP), Národný strategický referenčný rámec (NSRR) na roky 2007 - 2013, Operačné programy (OP) a Stratégiu rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja.

         Na spracovaní SHSR sa podieľali obyvatelia Lamača, poslanci miestneho zastupiteľstva, členovi komisií miestneho zastupiteľstva, osobitne členovia Komisie pre strategický rozvoj, zamestnanci miestneho úradu a ďalší prizvaní odborníci ktorí pomohli analyzovať súčasný stav rozvoja MČ v oblastiach, ktoré priamo i nepriamo súvisia s rozhodovaním samosprávy, definovať základné problémy rozvoja, slabé stránky, silné stránky, príležitosti a ohrozenia, navrhnúť stratégiu cieľov a možnosti implementácie navrhnutých opatrení. Konzultačnú podporu procesu spracovania SHSR poskytla spoločnosť Urbanis, s.r.o. ako víťaz výberového konania.

Strategický plán - dokumenty:


 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group