ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
PREHĽAD UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Uznesenie č.109/2001
z dňa: 21.12.2001, zo zasadnutia:

Návrh dohody o spolupráci medzi hl.m.SR Bratislavou a MC Lamač - zimná údržba

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Lamač

A/ súhlasí

s návrhom Dohody o spolupráci medzi hl.m.SR Bratislavou a MC Bratislava - Lamač

Pozn: Návrh Dohody o spolupráci medzi hl.m.SR Bratislavou a MC Bratislava- Lamač - zimná údržba

B/ ukladá

a) preveriť majetkový vzťah MC k uliciam Bakošova, Cesta na Klanec, b) doložit k dohode o spolupráci medzi hl.m.SR a MC Bratislava - Lamač cenové dohody, c) predložit písomné doklady o odmietnutí ponuky na zimnú údržbu

Zodpovedný: prednosta


Termín: 14.2.2002, Splnené: 14.2.2002, Splnené

Spôsob plnenia:
Požadované podklady boli predložené na rokovanie MZ dna 14.2.2002.

Pozn: Návrh dohody o spolupráci medzi hl.m.SR Bratislavou a MC Bratislava - Lamač - zimná údržba

Návrat do prehľadu uznesení
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group