ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

 SAMOSPRÁVA

    - STAROSTA
    - M. ZASTUPITEĽSTVO
    - MIESTNA RADA
    - KOMISIE MZ
    - MIESTNY ÚRAD
    - STAVEBNÝ ÚRAD
    - STRATEGICKÝ PLÁN
    - VZN
      - 2007
      - 2006
      - 2005
      - 2004
      - 2003
      - 1994-2002
    - FINANCIE MČ
    - LAMAČAN
    - VOĽBY
    - NAPÍŠTE NÁM

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
VZN MČ LAMAČ A HL. MESTAVZN 2/2009 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Lamač
VZN 1/2009
VZN 9/2008 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Lamač 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Lamač v znení VZN č. 1/2008
VZN 8/2008 o prijímaní na výchovu a vzdelávanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Lamač
VZN 7/2008 o určení školského obvodu pre základnú školu s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Lamač
VZN 6/2008 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Lamač č. 5/2004 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v Mestskej časti Bratislava - Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2005, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 a všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2007
VZN 5/2008 - ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Lamač
VZN 4/2008 - ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Lamač č. 3/2007 o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Lamač
VZN 3/2008 - ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Lamač č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v znení všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Lamač č. 2/2007
VZN 2/2008 - ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Lamač
VZN 1/2008 - ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Lamač č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava-Lamač
(úplné znenie VZN 6/2004)
VZN 7/2007 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 5/2004 v znení dodatkov č. 2/2005 a č. 4/2007 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ BA Bratislava-Lamač
VZN 6/2007
(príloha)
- o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami
VZN 5/2007 - ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava-Lamač
VZN 4/2007 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 5/2004 v znení dodatku č. 2/2005 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v Mestskej časti BA - Lamač
VZN 3/2007 - VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 1/2003 o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti BA - Lamač
VZN 2/2007 - VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 1/2005 o poskytovaní dotácií
VZN 1/2007 - VZN o poskytovaní jednorázovej dávky sociálne odkázaným občanom
VZN 2/2006 - VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BA- Lamač č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ BA – Lamač
VZN 1/2006 - VZN o prevádzkovom poriadku rekreačných areálov v mestskej časti Bratislava – Lamač
VZN 2/2005 - Všeobecne záväzné nariadenie MČ BA - Lamač č. 2/2005 zo dňa 8.12.2005
VZN 1/2005 - VZN o poskytovaní dotácií
VZN 6/2004 - VZN o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Lamač
(úplné znenie VZN 6/2004)
VZN 5/2004 - VZN o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ BA - Lamač
VZN 4/2004 - VZN o podmienkach prenájmu pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely
VZN 2/2004 - VZN o podmienkach nájmu v nájomných bytoch
VZN 1/2004 - VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb mestskou časťou Bratislava - Lamač
VZN 1/2003 - VZN č. 1/2003 o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Lamač
VZN 2/1998 - VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických strán, hnutí a koalícií politických strán kandidujúcich do NR SR
VZN 5/1994 - VZN o predaji bytov a nebytových priestorov, o určení počtu sociálnych bytov a o fonde rozvoja bývania v mestskej častí Bratislava - Lamač, Všeobecne záväzné nariadenie č.1/1996 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/1994
VZN 3/1994 - VZN o ochrane spotrebiteľa
VZN 1/1994 - VZN o státí, odťahovaní a odstraňovaní opustených vozidiel na území mestskej častí Bratislava - Lamač
 

Všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta nájdete na tejto stránke

Štatút hlavného mesta SR Bratislavy nájdete na tejto stránke

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group