ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

 HISTÓRIA
    - História obce
    - História farnosti
    - Cintoríny
    - Osobnosti

SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Lamačské cintoríny


V čase založenia Lamača(asi 1506) cintorín nebol v dedine. Zakladatelia dediny pochovávali mŕtvych pri sellendorfskom kostolíku, na mieste známom ako "Pustý kostelíček". Hovorí o tom aj vizitácia bratislavského prepošstva (1561), podľa ktorej osadníci pochovávajú svojich mŕtvych pri tomto kostole. Mapka.
Ale pravdepodobne v čase postavenia drevenej kaplnky v Lamači, teda okolo roku 1553, aspoň v ojedinelých prípadoch pochovávali Lamačania aj pri tejto kaplnke. Kaplnka zhorela pri požiari roku 1561. A tak pri stavbe nového kostola v roku 1568 sa dostali niektoré hroby pod kostol. Fotografia Jeden hrob bol pri južnom boku oltára kostola a jeden pod juhovýchodným bočným múrom. (Zistilo sa to v roku 1947 pri výkopových prácach terajšieho kostola).
Je však viac ako pravdepodobné, že po dokončení stavby starého kostola (okolo 1570) Lamačania pochovávali svojich mŕtvych pri tomto kostole.
Vznikol tak cintorín, o ktorom sa nám zachovali správy v kanonických vizitáciách 17. a 18. storočia . Vizitácia z roku 1634 hovorí, že cintorín je zle ohradený drevenou ohradou, ktorú treba odstrániť. Pravdepodobne aj nová ohrada bola s dreva, lebo až vizitácia z roku 1714 uvádza, že cintorín bol obohnaný múrom. Ale tento múr vydržal iba do polovice 18. storočia, lebo kanonická vizitácia z roku 1755 hovorí o novom múre cintorína. Cintorín v naznačenom čase siahal od ulice až do štvrtiny terajšej farskej záhrady.
Vroku 1776 v matrike zomrelých v Lamači je zápis, podľa ktorého obyvatelia Lamača v tomto čase založili nový cintorín na konci dediny. Ako prvý bol na nový cintorín 24.novembra 1776 pochovaný 2-ročný syn Martina Poláka.
Presnú polohu nového cintorína nepoznáme, lebo kanonická vizitácia z roku 1782 hovorí o ňom iba to, že bol od dediny vzdialený asi 200 krokov a bol obohnaný priekopou. Ale podľa ústneho podania bol pri ceste na tom istom mieste, na ktorom je aj dnes. Podľa tradície bol vraj tento cintorín na začiatku druhej polovice 19. storočia (asi 1846-1847) zasypaný zemným materiálom, získaným pri kopaní železničného nárezu, a roku 1856 na tých istých miestach vznikol dnešný lamačský cintorín.
Vo východnom rohu steny cintorína je mramorová doska s nápisom:

Pod Panovánim V.c.k. Stolice. Predstati
JOSEFA von ZÁBORSZKY
Pod Ridenim, a Pomocu V.c.k. Stolice. Szlužneho
JOZEFA. SCHERCZ DE VASZÓJA
Z Napomocu milostiv. gruntovn. Panstva
K. MESTA PRESSBURG.
Cinter tento
Na Čest a Chválu Pána Boha skrz
Obec Lamacs
Postaveni jest
P. 1856

Za
Vlb. P. Farára
F. Dobias

Pod
Richtarom
Kapar Harasslin  

Pod
Notariusem
Lad. Ziska

 

Na cintoríne sa nachádza pomník padlým vojakom z roku 1866 (Bitka pri Lamači).


Otváracia doba cintorína
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č.1/1997zo dňa 3.4.1997 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Prevádzkovateľ cintorína:
Marianum- pohrebníctvo v Bratislave, m.p.o
Lamač, Hodonínska cesta +421 2 64 28 24 94

 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group