ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

 HISTÓRIA
    - História obce
    - História farnosti
    - Cintoríny
    - Osobnosti

SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Pamätná listina


Pri posvätení základov nového kostola 26.10.1947 bola do základného kameňa vložená pergamenová listina nasledujúceho znenia:

"V mene Boha trojjediného, Boha Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svätého. Amen. My Dr. Jozef Kyselý, predseda Národného výboru hlavného mesta Slovenska a primátor Veľkej Bratislavy- Štefan Fauth, predseda Obvodnej rady mestského okresu Bratislava XV. Lamač a všetci farníci tohto okresu dávame na vedomie prítomným aj budúcim pokoleniam, ktoré túto pamätnú listinu uvidia alebo čítať počujú, že základný kameň tohto kostola posvätili a položili sme na deň Krista Kráľa, ktorý pripadol na XXII. nedeľu po Svätom Duchu. Pamätnú listinu uložili sme na trvalý dôkaz toho, že farníci okresu Bratislava XV. Lamač navždy verní zostanú dedičstvu svojich otcov: Bohu, Cirkvi, vlasti, národu. Na pamäť i večitú istotu toho pripojujeme vlastnoručné podpisy a listinu stvrdzujeme visiacou pečaťou Obvodovej rady mestského okresu Bratislava XV. Lamač.
Dané v Bratislave XV. Lamač na sviatok Krista Kráľa roku od narodenia Pána 1947, za slávneho panovania Svätého Otca Pia XII., za arcibiskupa metropolitu slovenského J. E. Dr. Karola Kmeťku , apoštolského administrátora trnavskej apoštolskej administratúry Dr. Ambróza Lazíka, okresného dekana vdp. Antona Floreka, miestneho duchovného dp. Juliána Benedikoviča, keď prezidentom ČSR bol Dr. Eduard Beneš, predsedom Slovenskej národnej rady Dr. Jozef Lettrich, predsedom Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy - ako patróna kostola lamačského - primátor Dr. Jozef Kyselý a keď predsedom Obvodovej rady okresu Bratislava XV. Lamač bol Štefan Fauth.
Predseda Obv. Rady Bratislava XV. Lamač Štefan Fauth v.r. - Primátor Bratislavy Dr. Kyselý v.r."
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group