ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
    | Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

     
 
SPRÁVY

DOTAZNÍK

SAMOSPRÁVA

ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

 HISTÓRIA
    - História obce
    - História farnosti
    - Cintoríny
    - Osobnosti

SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA LAMAČA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

   Verzia pre tlač

  POČASIE 
Osobnosti


ĽUDOVÍT TUPTA
Svojím vrelým vzťahom a neúnavným bádaním sa upriamil na poznanie diela vynálezcu Jozefa Murgaša.

univ. prof. MUDr. ALEXANDER REHÁK, DrSc.
Je zakladateľom histopatológie kožných chorôb na Slovensku a jeho vedeckovýskumná činnosť bola zameraná najmä na nádory.

Doc. MUDr. JARMILA MOTAJOVÁ
Stala sa docentkou v odboroch anatómia, histológia a embryológia, kandidátkou lekárskych vied a na univerzite tretieho veku ukončila študijné odbory gerontológia, naturálna medicína, sociálna práca, špeciálna pedagogika a informatika.

akademický sochár MICHAL ZDRAVECKÝ
Aj pomník a bronzový portrét historika A. Húščavu, lamačského rodáka, je dielom jeho rúk.

RNDr. JOZEF IĽKO, CSc.
Po štúdiu meteorológie na Univerzite Komenského v Bratislave nastúpil do služieb Hydrometeorologického ústavu ako meteorológ.

VALENT MATRKA (13. 2. 1907 - 6. 11. 1980)
VALENT MATRKA (podrobnejšie)
Roľnícky tribún, dlhoročný politický väzeň a člen Konfederácie politických väzňov Slovenska

Profesor PETER HRADIL (29. 4. 1940 - 24. 7. 2001)
Učiteľ na Vysokej škole múzických umení (VŠMU), zbormajstra Lúčnice, dirigent Speváckeho zboru slovenských uciteľov (SZSU)

LADISLAV NOEL
Fotografický pracovník, teoretik, metodik, lektor a publicista

doc. PhDr. DANIEL ŠKOVIERA, CSc.
Vyštudoval Univerzitu J. A. Komenského, kde habilitoval sa v odbore klasická filológia

EVA KAMRLOVÁ
Jej život je hudba. Hovoríme o osobnosti, ktorú pozná lamačská verejnosť milujúca vážnu hudbu, predovšetkým tú organovú.

RNDr. JOZEF NOVOTNÝ
rodák z Bratislavy a v súcasnosti Lamacan – odborník v oblasti kozmetiky a vitamínov.
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group