ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Rozpočet MČ Bratislava – Lamač na rok 2 003


28. 4. 2003 [ Ing. K. Darícková ] - Samospráva

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Lamač schválilo dňa 10. 4. 2003 upravený

Rozpočet MČ Bratislava – Lamač na rok 2 003

(uznesenie MZ č. 39/IV/2 003 zo dňa 10.4.2 003)CELKOVÝ ROZPOČET ROK 2 003

PRÍJMY A VÝDAVKY
Rozpočet 2 003
(tisíc SK)
bežné príjmy 27 759
kapitálové príjmy 1 378

A. príjmy celkom
29 137
bežné výdavky 26 966
kapitálové výdavky 2 171

B. výdavky celkom
29 137

C.výsledok rozpočtového hospodárenia A. - B. (vyrovnaný rozpočet)
0BILANCIA BEŽNÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2 003

A. BEŽNÉ PRÍJMY
Rozpočet 2 003
(tisíc SK)
Kód Hlavná kategória  
100 DAŇOVÉ PRÍJMY 13 630
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 730
300 GRANTY A TRANSFERY (zo ŠR na školstvo) 12 399
  S P O L U PRÍJMY 27 759

B. BEŽNÉ VÝDAVKY
 
  BEŽNÉ VÝDAVKY MČ okrem školstva 13 967
  BEŽNÉ VÝDAVKY MČ na školstvo 12 999
600 S P O L U VÝDAVKY 26 966

C. VÝSLEDOK BEŽNÉHO ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
  A. - B. prebytok 793BILANCIA KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2 003 (tisíc SK)

A. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Kód Hlavná kategória Schválený rozpočet zvýšenie + zníženie - Navrhovaný rozpočet
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY - predaj pozem., budov 1 378 0 1 378
300 GRANTY A TRANSFERY 0 0 0
  S P O L U PRÍJMY 1 378 0 1 378

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2 671 -500 2 171
  S P O L U VÝDAVKY 2 671 -500 2 171

C. VÝSLEDOK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
  A. - B. -1 293 500 -793


V Bratislave 10.4.2 003

Ing. Peter Šramko
Starosta MČ Bratislava - Lamač

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group