ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Oznam pre verejnosť


9. 11. 2005 [ Mgr. M. Kollárová ] - Oznamy

Mestská časť Bratislava - Lamač v súlade s § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z.

oznamuje,

že Ing. Oľga Szabóová, ako oprávnený zástupca navrhovateľa SABENA SPORT, s.r.o., Podháj 1/c, 841 03 Bratislava predložila zámer
"Polyfunkčný dom - ulica Podháj/Malokapatské námestie".


        Do zámeru je možné nahliadnuť v úradných hodinách v dňoch od 9.11.2005 do 30.11.2005 na prízemí budovy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1, do 14.12.2005.

        Navrhovaná novostavba má byť umiestnená v Mestskej časti Bratislava - Lamač, na ulici Podháj/Malokarpatské námestie, na severovýchodnej časti pozemku p. č. 481/4, v k. ú. Lamač. Severovýchodná časť pozemku vyčlenená na zastavanie polyfunkčným objektom, bola geometrickým plánom č. 58/2002, odčlenená z pozemku p. č. 481/4 a označená pod p. č. 481/7 (o výmere 1400 m2). V zmysle Uznesenia č. 61/IV/2004 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva v Bratislave - Lamač z 22.6.2004, bol schválený na vyčlenenom pozemku p. č. 481/7, zámer výstavby polyfunkčného domu spoločnosti SABENA SPORT, s.r.o.

        Účelom navrhovaného zámeru je vybudovať v záujmovom území na ulici Podháj/Malokarpatské námestie v Bratislave - Lamač, polyfunkčný objekt. Polyfunkčný dom je riešený ako voľne stojaci objekt, pôdorysne riešený v tvare "L", ktorý pozostáva z 8+1 nadzemných podlaží, s dvoma suterénnymi podlažiami. Na prízemí - v parteri, s orientáciou do ulice Podháj, sú umiestnené priestory občianskej vybavenosti, na ďalších nadzemných podlažiach sú umiestnené byty a v suterénnych podlažiach sú umiestnené garáže a domová technická vybavenosť. Navrhovaná plocha občianskej vybavenosti umiestnená na prízemí je 377,74 m2, na nadzemných podlažiach je umiestnených 60 bytových jednotiek a v dvoch suterénnych podlažiach je umiestnených 73 garážových parkovacích miest.

        Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti: cca 04/2006 - 12/2007.


Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group