Internetová stránka Lamača Archív správ

21. 8. 2006 - Rôzne
Slovenská autobusová doprava Bratislava,
akciová spoločnosť prijme vodičov autobusu16. 8. 2006 - Rôzne
ODVOZ VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU !
Odvoz objemného odpadu v Lamači sa vykonáva vždy vo štvrtok...11. 8. 2006 - Rôzne
Zelené mesto - 2. miesto pre Lamač
Obyvatelia hlavného mesta rozhodli svojim hlasovaním o tom, v ktorých troch mestských častiach sa bude pracovať na skrášľovaní vybraných lokalít.4. 8. 2006 - Rôzne
OZNAM
Oznamujeme spoluobčanom bývajúcim v okolí Miestneho úradu, že v týchto dňoch začne poverená stavebná firma s realizáciou udržiavacích stavebných prác na fasáde budovy Miestneho úradu - zhotovenie zateplenia fasády s cieľom znížiť náklady na vykurovanie objektu a predĺžiť životnosť objektu.1. 8. 2006 - Rôzne
Výzva na predkladanie ponúk (- podprahová zákazka) - služby
Predmetom obstarávania je zabezpečenie zimnej služby ( ďalej len ZS ) na miestnych komunikáciách, prechodoch, chodníkoch a verejných plochách, ktoré sú v správe Mestskej časti Bratislava - Lamač.1. 8. 2006 - Samospráva
Komunálne voľby 2006
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 2.12.2006. Viac informácií nájdete tu1. 8. 2006 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A  Č. 76/IV/2006 - 77/IV/2006
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 22.7.200625. 7. 2006 - Rôzne
Na výročie bitky sa spomínalo s delami
História prekráčala v sobotu Lamačom. Slávilo sa 140. výročie významnej bitky. Ani na horúčavy si čata vojakov zo Slovenskej spoločnosti vojenskej histórie nesťažovala - dobové uniformy vraj skôr chladia.25. 7. 2006 - Rôzne
Lamačan 07+08/2006
Stiahnite si časopis Lamačan 07+08/2006 (lamacan_2006_07_08.pdf, 1331kB)18. 7. 2006 - Rôzne
Príspevok k ochrane úrody pred požiarmi
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov14. 7. 2006 - Samospráva - VZN
Pozvánka na slávnostné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
pri príležitosti osláv 140. výročia poslednej bitky pri Lamači Prusko-Rakúskej vojny v roku 1866, ktoré sa uskutoční dňa 22. júla 2006, v sobotu o 12.00 hod.13. 7. 2006 - Samospráva - VZN
VZN č.1/2006
zo dňa 27.6.2006 o prevádzkovom poriadku rekreačných areálov v mestskej časti Bratislava - Lamač10. 7. 2006 - Rôzne
OZNAM COLNÉHO ÚRADU BRATISLAVA
Colný úrad Bratislava oznamuje, že dňom 1. júla 2006 vstúpil do platnosti zákon č. 278/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.10. 7. 2006 - Rôzne
Kampaň "Človek človeku" - Krv je stále potrebná
s výzvou zmobilizovať a podporiť záujem darcov krvi sa aj v tomto roku uskutoční už XIII. ročník celoslovenskej humánnej akcie "Človek človeku"7. 7. 2006 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A Č. 51/IV/2006 - 75/IV/2006
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 27.6.2006 a 30.6.20063. 7. 2006 - Kultúra
Pozvánka na slávnosť 140. výročia
poslednej bitky Prusko-rakúskej vojny r.18663. 7. 2006 - Médiá - Sme
Prepad banky v bratislavskom Lamači
Bratislava 1. júla (TASR) - K lúpežnému prepadnutiu pobočky banky VÚB na Heyrovského ulici v bratislavskom Lamači došlo v piatok pred 16.00 h. Ozbrojený páchateľ vošiel do banky, kde pod hrozbou použitia zbrane pýtal peniaze so slovami: "Toto je prepad, daj všetky peniaze."30. 6. 2006 - Rôzne
Marianum vraj zneužíva monopolné postavenie na trhu
Mestská časť Lamač požiada Protimonopolný úrad, aby preskúmal, či Pohrebníctvo mesta Bratislavy Marianum nezneužíva dominantné postavenie na trhu.29. 6. 2006 - Rôzne
Pozývame Vás
na pešie poznávacie exkurzie do prírody Devínskej Kobyly a nivy rieky Moravy.29. 6. 2006 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2006, v piatok o 17.00 hod.29. 6. 2006 - Oznamy
Ohlasovanie trvalého a prechodného pobytu
Od 1. júla 2006 ohlasovanie trvalého a prechodného pobytu prechádza z Okresného riaditeľstva PZ BA IV na ul. Sch.Trnavského,.. .28. 6. 2006 - Samospráva - MZ
Oznam
Dňa 28.6.2006 o 17.00 h. sa uskutoční zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Lamač za účelom prerokovania zvyšného programu zo zasadnutia zvolaného na 27.6.2006 o 14.00 h.26. 6. 2006 - Médiá - Sme
Lamač žiada znížiť ceny za hrobové miesta
O zníženie poplatkov za pohrebné služby a hrobové miesta, ktoré bratislavská mestská príspevková organizácia Marianum koncom minulého roka zvýšila o takmer sto percent, žiadajú predstaviteľov samosprávy Bratislavy poslanci mestskej časti Lamač.23. 6. 2006 - Rôzne
Otvorený list poslancov
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač poslancom mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo veci zvýšenia cien za užívanie hrobových miest na bratislavských cintorínoch v správe mestskej príspevkovej organizácie Marianum a návrhu prevádzkového poriadku bratislavských pohrebísk.22. 6. 2006 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2006, v utorok o 14.00 hod.hore <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač