ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE


22. 11. 2005 [ Mgr. M. Kollárová ] - Rôzne

Mimoriadne núdzové opatrenia

Č.k. mno- 4434/ 2005

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Botanická č. 17 , 842 13 Bratislava

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIE

Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 314/2003 Z.z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny, vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania

NARIAĎUJEM

Vlastníkom/držiteľom holubov na území SR, povinnú vakcináciu holubov proti pseudomoru hydiny komerčnou vakcínou schválenou Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre. V prílohe je zoznam povolených vakcín. Pri aplikácii vakcíny postupovať podľa pokynov výrobcu v príbalovom letáku.

Platnosť: do zrušenia nariadeného opatrenia.

Odôvodnenie:
Uvedené opatrenie sa nariaďujú na základe rozšírenia paramyxovírusu 1 u holubov v SR a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky pred zavlečením tejto choroby. Uvedené príčiny predstavujú vážne nebezpečenstvo pre zdravie vtákov, preto hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil vyššie uvedené dočasné opatrenie.


V Bratislave 3.11.2005


Prof. MVDr. Jozef Bireš, DrSc.
hlavný veterinárny lekár SR

Zoznam povolených vakcín:
Nobilis Paramyxop201,ColinacNH inj.a.u.v, Pharmavac columbi 2 inj. a.u.v., Avipest lyof. a.u.v.
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group