Internetová stránka Lamača Archív správ

26. 1. 2005 - Oznamy
Oznamy
Oznámenie Katastrálneho úradu v Bratislave o začatí konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim.25. 1. 2005 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 1.2. 2005 o 14:00 hod.13. 1. 2005 - Samospráva - Lamačan
Lamačan 01/2005
Stiahnite si časopis Lamačan 01/2005 (lamacan_2005_01.pdf, 479kB)12. 1. 2005 - Rôzne
V Y H L Á Š K A
o povinnom zápise žiakov do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2005/20065. 1. 2005 - Rôzne
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac január31. 12. 2004 - Oznamy
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI – AKO POSTUPOVAŤ PRI PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Všetci vlastníci nehnuteľností sú povinní do 28.2.2005 podať daňové priznanie.27. 12. 2004 - Šport
Výsledky šachového turnaja zo dňa 18.12.2004
Výsledky šachového turnaja zo dňa 18.12.2004 o pohár starostu MČ Lamač.27. 12. 2004 - Samospráva - MZ
Harmonogram zasadnutí MZ a MR na rok 2005
Termíny zasadnutia miestneho zastupiteľstva23. 12. 2004 - Samospráva - MZ
U z n e s e n i a č. 166 / IV / 2004 – 167/ IV / 2004
U z n e s e n i a č. 166 / IV / 2004 – 167/ IV / 2004 z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač dňa 22.12.2004.23. 12. 2004 - Samospráva - VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 7/2004
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 7/2004 o dani z motorových vozidiel schválené zo dňa 15.12. 200422. 12. 2004 - Samospráva - MZ
U z n e s e n i a č. 144 / IV / 2004 – 165/ IV / 2004
U z n e s e n i a MZ schválené dňa 14.12.200420. 12. 2004 - Rôzne
Kultúrne a športové akcie MÚ MČ Bratislava Lamač
Podrobný kultúrnych a športových prehľad akcií na rok 200516. 12. 2004 - Samospráva - VZN
Všeobecne záväzné nariadenie MČ BA - Lamač č. 6/2004 zo dňa 14.12.2004
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Lamač, schválené uznesením MZ č. 150/IV/2004 zo dňa 14.12.200415. 12. 2004 - Rôzne
Bábkové divadlo pre deti Lamača v kine
Dňa 22. 12. o 10.30 Vás pozývame a hlavne naše deťúrence na bábkové predstavenie v kine Lamač15. 12. 2004 - Rôzne
Šachový turnaj o putovný pohár starostu
Dňa 18. 12. Vás pozývame na Vianočný šachový turnaj pre verejnosť15. 12. 2004 - Rôzne
Prvé Vianočné trhy v Lamači
Miestny úrad Lamač organizuje po prvý krát Vianočné trhy v Lamači dňa 18. 12. v ZŠ na Malokarpatskom námestí od 10.00 - 19. 00 hod.10. 12. 2004 - Samospráva - MZ
P O Z V Á N K A na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
P o z v á n k a na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2004, v utorok o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.8. 12. 2004 - Samospráva
Návrh rozpočtu na rok 2005
Návrh rozpočtu na rok 2005 si možete stiahnuť TU1. 12. 2004 - Rôzne
MIKULÁŠSKY VEČER
v pondelok 6. decembra príde do nášho lamačského kina Mikuláš s čertom30. 11. 2004 - Samospráva - VZN
VZN o miestnych daniach MČ Lamač
VZN, ktorým sa upravujú dane, sadzba dane, splatnosť, atď.. Na území MČ Lamač30. 11. 2004 - Šport
Hodiny v tenisovej hale
Ponúkame bezplatné hodiny v tenisovej hale pre deti ZŠ Lamač30. 11. 2004 - Médiá - Sme
Čo sa dialo v klube starostov
V piatok sa zišiel klub starostov mestských častí, atmosféra bola podľa starostky Vajnôr Anny Zemanovej ťaživá. Ako informovala novomestská hovorkyňa Valéria Reháčková, diskutovalo sa o fakte, že Bratislave štát odňal takmer miliardovú dotáciu na hromadnú dopravu,...25. 11. 2004 - Samospráva - VZN
Všeobecne záväzné nariadenie MČ BA - Lamač č. 5/2004 zo dńa 23.11.2004
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prenájmu parkovacích miest, schválené uznesením MZ č. 131/IV/2004 zo dňa 23.11.200422. 11. 2004 - Samospráva - VZN
Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľností - N Á V R H
Toto všeobecne záväzné nariadenie zavádza daň z nehnuteľností na kalendárny rok 2005, ktorý je zdaňovacím obdobím a upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.22. 11. 2004 - Samospráva - VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Lamač č. 4 / 2004 zo dňa 26.10.2004
Návrh VZN o podmienkach prenájmu pozemkov na nepodnikateľské účely uznesenia č. 107/IV/2004 zo dňa 26.10.2004hore <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač