ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Kandidáti na starostu v MČ Bratislava - Lamač


1. 12. 2002 [ S.Kovacic ] - Rôzne

Rudolf Stráňava strojný inžinier, 59 rokov, podnikateľ, koalícia SDKÚ-ANO-SMK-Smer-SZS

V Bratislave bývam od roku 1961, v Lamači 24 rokov. Pracoval som v rôznych funkciách v oblasti projekcie, investičnej výstavby, technicko-hospodárskej správy a údržby. V súčasnosti podnikám v stavebníctve, som ženatý, mám dve deti. V komunálnej politike pôsobím od roku 1998. Som členom komisie riadenia rozvoja, podnikateľských aktivít, verejnoprospešných služieb a dopravy v Lamači, kde sa usilujem zužitkovať dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Za lamačské priority považujem: riešenie bytovej a sociálnej situácie obyvateľov, príjemné a bezpečné prostredie, koncepčné programy na podporu zamestnanosti, dobudovanie infraštruktúry a riešenie statickej dopravy, podporu a rozvoj malého a stredného podnikania, skvalitnenie životného prostredia, realizáciu projektov Malokarpatského námestia a trhoviska, zapojenie Lamača do rozvojových programov Európskej únie, rozšírenie aktivít spolupráce s euroregiónmi.


Ľudovít Vacula 31 rokov, podnikateľ, nezávislý

V Lamači žijem od roku 1975. Na post starostu kandidujem po prvý raz. Dnešné časy skutočne nie sú skúpe na problémy. O tých v Lamači viem už dlho a myslím si, že poznám ťažkosti jeho obyvateľov. Lamačania vedia o nedostatku bytov, chýbajúcich podmienkach na spoločenský vývoj mládeže v oblasti kultúry a športu. Dodnes tu nedostavali nemocnicu, chýbajú prostriedky na rekonštrukciu a dovybavenie základnej školy a škôlky. Chýba priemyselno-obchodná zóna, parkovacie miesta v lokalite niektorých ulíc, nevyriešila sa otázka starostlivosti o údržbu verejného priestranstva... Slogan mojej kampane je: "Robme veci pre seba. Robme ich každý deň." Často okolo seba vidím ľahostajnosť, rezignáciu, nechuť hýbať vecami smerom vpred. Uvedomujem si, že nikto neurobí veci za nás a pre nás. Chcem riešiť problémy, pretože tu žijem. Dúfam, že tým, ktorí tu žijú spolu so mnou, záleží na osude "nášho" Lamača tiež.


Pavol Bizoň inžinier ekonómie, 53 rokov, ekonóm, nezávislý

V Lamači žijem podstatnú časť svojho života. Na post starostu kandidujem ako nezávislý kandidát. Moje rozhodnutie som konzultoval so spoluobčanmi. Problémy, ktoré treba v Lamači riešiť, možno zhrnúť do týchto oblastí: občianska vybavenosť a bytová politika, bezpečnosť a ochrana súkromného vlastníctva, perspektívny rozvoja Lamača a kvalitné trávenie voľného času. Na neposlednom mieste je upravené a čisté prostredie. Samozrejme, na taký ambiciózny program treba mať aj dostatočné finančné prostriedky v rozpočte obce. S týmto cieľom chcem vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj podnikateľského prostredia a podporiť vyššiu aktivitu podnikateľov v Lamači, čo nepochybne okrem pracovných miest prinesie aj prílev financií do rozpočtu. Zároveň chcem využiť aj prostriedky eurofondov na obnovu, ekológiu a vybavenie Lamača pre potreby oddychu. Mojím zámerom je zriadiť klub seniorov s podávaním lacných obedov a pomôcť mladým ľuďom s bývaním.


Ján Kovačič stavebný inžinier, 50 rokov, manažér, nezávislý

Som rodák z Lamača a chcem preň zabezpečiť trvalý rozvoj. Poznám jeho históriu a vývoj, problémy a potreby občanov. Z týchto dôvodov vám chcem ponúknuť svoje vedomosti a skúsenosti a uchádzať sa o vašu priazeň, pre zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme. Som ženatý, mám tri dospelé deti. Poznám rodákov aj obyvateľov Lamača, ako aj život na sídlisku, kde som 12 rokov býval. Pre mestskú časť chcem s vašou pomocou najmä: doriešiť infraštruktúru - výstavbu, cesty, chodníky, kanalizáciu, parkoviská a hlavne služby. Plánujem zabezpečiť zveľadenie a rozšírenie cintorína. Chcem zhospodárniť chod miestneho úradu a pri riešení bratislavského územného plánu do neho zakomponovať potreby Lamačanov. S miestnymi poslancami chcem doriešiť pripomienky občanov z predchádzajúcich volebných období, podnikateľom zabezpečiť podmienky tak, aby svoje služby skvalitnili. Plánujem obnoviť aj historické pamiatky medzinárodného významu.

Peter Šramko strojný inžinier, 47 rokov, súčasný starosta Lamača, koalícia KDH-DS-OKS-SDĽ-DÚ

V Lamači bývam 23 rokov a mám tri deti. Prioritami volebného programu koalície, za ktorú kandidujem, je koncepčné doriešenie lokality Zečák, modernizácia tepelného hospodárstva, rozšírenie cintorína a zvyšovanie kvality života. Okrem toho sa budem snažiť pokračovať v budovaní kanalizácie a plynofikácie, intenzívnejšie udržiavať lamačské cesty a chodníky, opraviť školské ihriská pre mládež a športujúcu verejnosť. Mojím cieľom je zaviesť v Lamači miestny rozhlas, iniciovať zriadenie opatrovateľskej služby, vytvoriť podmienky na vznik centier voľného času. Do miestnej knižnice plánujem zaviesť internet, chcem spolupracovať pri dotváraní lesoparku na oddychovú zónu, usilovať sa o zverenie mestských pozemkov do lamačskej správy. Budem aktívne pôsobiť pri získavaní mimorozpočtových zdrojov z podporných fondov. Budem koordinovať bytovú výstavbu, postarám sa o revitalizáciu Vrančovičovej. Mojím cieľom je aj zvyšovať bezpečnosť Lamačanov a venovať väčšiu pozornosť ochrane životného prostredia.


Štefan Machaj 49 rokov, doktor filozofie, etnograf, nezávislý

V prípade, že mi lamačskí voliči dajú dôveru, zorganizujem verejnú diskusiu občanov s odborníkmi o bytovej výstavbe. V súlade s požiadavkami vlastníkov pozemkov v lokalite Zečák a dnes platnou legislatívou doriešim súčasný stav a tiež kanalizáciu. Postarám sa o rekonštrukciu chátrajúceho objektu bývalej požiarnej zbrojnice. Podporím rozvoj malého a stredného podnikania, ziniciujem výstavbu prímestského nákupného centra. Postarám sa o zmenu súčasnej organizácie MHD do Lamača. Podporím kultúrny život. Postarám sa o zlepšenie starostlivosti o starších ľudí. Zameriam sa na pomoc a rozvoj športu v Lamači. V spolupráci s políciou zvýšim bezpečnosť. Vynasnažím sa riešiť nevyhovujúci stav príjmu televízneho signálu vo vzťahu k neúmernému zvyšovaniu cien UPC. Poskytnem všestrannú pomoc školstvu a zdravotníctvu. Postarám sa o úpravu svahu nad ulicou Havelkova a Rovný háj výstavbou lavičiek, altánkov, rôznych preliezačiek. S rakúskou obcou Mariazell uzavriem partnerstvo na rozvoj kultúrno-spoločenských vzťahov.


Ľudovít Zaťka 53 rokov, manažér, nezávislý

V Lamači žijem od roku 1969. V prípade zvolenia budem s poslancami presadzovať tento program: na zlepšenie bezpečnosti sa postarám o zvýšenie počtu službukonajúcich mestských policajtov. V spolupráci s Dopravným podnikom zmením odchod posledného spoja č.30 spod Nového mosta na neskôr a úpravu grafikonu spojov č.37, 92, 63 tak, aby zastavovali na zastávkach Lediny a Hodonínska. Na miestnom úrade vytvorím pozíciu tzv. kurátora seniorov, ktorý bude v pravidelnom kontakte so staršími. Chcem, aby sa kino Lamač minimálne raz mesačne využívalo na kultúrne akcie. V základnej škole sa zameriam na rozšírenú výučbu jazykov a počítače. Pripravím výstavbu cykloturistického chodníka, ktorý spojí Lamač so Železnou studničkou, Červeným mostom, Devínskou Novou Vsou a Devínom. Podporím individuálnu výstavbu na súkromných pozemkoch. Pripravím projekt výstavby domu s malometrážnymi bytmi pre mladých. Úľavami na daniach umožním podnikateľom, aby zriadili v blízkosti Segnárov predajňu potravín.autor: (ld)
Prebraté z denníka Pravda.
Originálny článok nájdete TU.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group