Internetová stránka Lamača Archív správ

1. 5. 2008 - Rôzne
Oznam
Mestská časť Bratislava - Lamač organizuje:
V dňoch 6. a 7.5. 2008 zametanie ulíc po zimnej údržbe v sídliskovej časti a dňa 9.5.2008 zametanie ulíc v okolí rodinných domov.30. 4. 2008 - Samospráva
Upozornenie na zmenu termínu
Najbližšie zasadnutie Miestnej rady sa bude konať dňa 20.5.2008 t.j. v utorok o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti na I. poschodí MÚ Lamač.26. 4. 2008 - Kultúra
Kultúrne akcie v mesiaci máj
Pozvánky na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať v mesiaci máj 2008.23. 4. 2008 - Samospráva
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2008, vo štvrtok o 9.00 hod.22. 4. 2008 - Kultúra - Knižnica
Darovanie kníh
Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nám chcú darovať knihy pre potreby knižnice v Lamači a hlavne pre potešenie a potrebu našich čitateľov.14. 4. 2008 - Samospráva
Upozornenie na zmenu termínu
Najbližšie zasadnutie Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky sa bude konať dňa 23.4.2008 t.j. v stredu o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti MÚ Lamač.11. 4. 2008 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční v utorok dňa 15. apríla 2008 o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti na I. poschodí MÚ Lamač.11. 4. 2008 - Samospráva
Upozornenie na zmenu termínu
Najbližšie zasadnutie Komisie financií, podnikateľských aktivít a dopravy sa bude konať dňa 21.4.2008 t.j. v pondelok o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti na I. poschodí MÚ Lamač.11. 4. 2008 - Rôzne
Štatistika
Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach.10. 4. 2008 - Kultúra
Príďte darovať krv
Dňa 15.4.2008 sa zasadačka Miestneho úradu zmení na výjazdovú transfúznu stanicu. Príďte a využite túto možnosť darovať krv.6. 4. 2008 - Samospráva
Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady,
ktorá sa uskutoční dňa 10. apríla 2008, vo štvrtok o 14:00 hod.19. 3. 2008 - Kultúra
Verejné prerokovanie návrhu na zrušenie pamiatkovej zóny
- pozvánka19. 3. 2008 - Kultúra
Jarné upratovanie
Mestská Časť Bratislava – Lamač organizuje:
V dňoch 28 – 30.3.2008 budú v MČ BA – Lamač rozmiestnené VKK a uskutoční sa II. ETAPA jarného upratovania 2008.13. 3. 2008 - Samospráva
UPOZORNENIE na zmenu termínu
Najbližšie zasadnutie Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky sa bude konať dňa 3.4.2008 t.j. vo štvrtok o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti na I. poschodí MÚ Lamač.12. 3. 2008 - Rôzne
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 17. marca 2008, v pondelok o 9.00 hod.1. 3. 2008 - Samospráva - VZN
Návrh VZN č. 1/2008
o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Lamač28. 2. 2008 - Samospráva
Výberové konanie
na obsadenie funkčného miesta vedúceho oddelenia územného rozvoja a služieb a na obsadenie funkčného miesta na oddelenie územného rozvoja a služieb referát stavebno-správny12. 2. 2008 - Samospráva - MZ
Prehľad termínov
prehľad termínov komisií, MR a MZ na prvý polrok 200829. 1. 2008 - Oznamy
Systémové varovania v roku 2008
Pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany a AuSS budú v roku 2008 vykonávané v nasledujúcich terminoch: 11.január, 8. február, 14. marec, 11. apríl, 9. máj, 13. jún, 11. júl, 8. august, 12. september, 10. október, 14. november, 12. december vždy o 12.00 hod.26. 1. 2008 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N E N I A  Č. 3/2008/V - 11/2008/V
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 24.1.200819. 1. 2008 - Kultúra
Fašiangová zábava 2008
- leták19. 1. 2008 - Rôzne
Milí Lamačania,
pozývame Vás na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 31. 1. 2008 o 18,00 hod. v priestoroch KINA na Malokarpatskom námestí. Program: Prezentácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Lamač do roku 2010.19. 1. 2008 - Oznamy
Oznam
o povinnom zápise žiakov do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2008/200917. 1. 2008 - Rôzne
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 24. januára 2008, vo štvrtok o 9.00 hod.4. 1. 2008 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N E N I A  Č. 1/2008/V - 2/2008/V
zo zasadnutia mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 3.1.2008hore <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač