ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
P o z v á n k a


11. 12. 2003 [ S.Kovacic ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a
na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
16. decembra 2003, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.


Návrh programu:

1) Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
2) Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatných zasadnutí MZ (27.11.03)
3) Správa miestneho kontrolóra (o plnení splatných uznesení, o činnosti)
4) Návrh na výmenu pozemkov – CRESCO dev., a.s.
5) Návrh na prenájom pozemku p.č. 1836/1,2,3,4 (Ing. arch. Ondrušková)
6) Návrh na doplnenie Odmeňovacieho poriadku
7) Návrh „Plánu kultúrno-športových podujatí na r. 2004“
8) Návrh Koncepcie rozvoja TV a športu v MČ Ba - Lamač
9) Nadstavba MU
10) Návrh zásad prenájmu NP v zdravotnom stredisku
11) Návrh plánu zasadnutí MZ na r. 2004
12) Návrh rozpočtu na r. 2004
13) Situačná správa miestnej polície za mesiac október a november 2003
14) Situačná správa štátnej polície za druhý polrok 2003
15) Rôzne
16) Informácie ( a. výstavba nájom. bytov; b. zmluvy; c. správa o stave nájom. bytov; d. zberné suroviny )
17) Interpelácie
18) Záver (slávnostné ukončenie pôsobenia MZ v r. 2003)S pozdravom

Ing. Peter Šramko

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group