ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Uverejnenie platných VZN


20. 4. 2001 [ S.Kovacic ] - Samospráva - VZN

VZN 1/2000 - VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2001 na území mestskej časti Bratislava -Lamač

VZN 2/1999 - VZN o miestnych poplatkoch, v znení dodatku č. 1/2000 zo dňa 14.12.2000
VZN 2/1998 - VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických strán, hnutí a koalícií politických strán kandidujúcich do NR SR
VZN 3/1996 - VZN o vydávaní záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb na území MČ Bratislava Lamač - úplné znenie
VZN 9/1994 - VZN o uskutočnení a vykonaní volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v dňoch 30. septembra a 1. októbra 1994 v Mestskej časti Bratislava Lamač
VZN 8/1994 - VZN o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí
VZN 7/1994 - VZN o vydávaní záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb na území MČ Bratislava Lamač, úplné znenie vydané pod číslom 3/1996

VZN 6/1994 - VZN o prevádzkovom a predajnom čase v obchode a poskytovaných službách na území Mestskej časti Bratislava - Lamač
VZN 5/1994 - VZN o predaji bytov a nebytových priestorov, o určení počtu sociálnych bytov a o fonde rozvoja bývania v mestskej častí Bratislava - Lamač, Všeobecne záväzné nariadenie č.1/1996 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/1994

VZN 3/1994 - VZN o ochrane spotrebiteľa
VZN 1/1994 - VZN o státí, odťahovaní a odstraňovaní opustených vozidiel na území mestskej častí Bratislava - Lamač

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group