Internetová stránka Lamača Archív správ

7. 11. 2008 - Samospráva - MZ
Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Lamač
Miestne zastupiteľstvo MČ BA – Lamač vyhlasuje konanie voľby miestneho kontrolóra MČ BA Lamač, ktorá sa uskutoční dňa 18.12.2008 (štvrtok) o 17,00 hod na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ BA Lamač.5. 11. 2008 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 06. októbra 2008 o 17.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave.30. 10. 2008 - Výstavba
Oprava Borínskej ulice
V dňoch od 3.11.2008 do 8.11.2008 budú vykonávané práce na oprave povrchových vrstiev na komunikácii Borínska ulica od križovatky s Vrančovičovou ulicou po križovatku s ulicou Lediny. Práce bude realizovať spol. Technické služby Bratislava s.r.o. pre investora Hlavné mesto SR Bratislava.
Dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať, aby ste svoje dopravné prostriedky v uvedených dňoch na tejto ulici neparkovali. Na situáciu budú dohliadať aj zástupcovia mestskej a štátnej polície.24. 10. 2008 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 30. októbra 2008 o 9.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave.21. 10. 2008 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 23. októbra 2008 o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave.15. 10. 2008 - Rôzne
Verejné zhromaždenie
Pozývame Vás na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 20.10.2008 o 18,00 hod. v priestoroch KINA na Malokarpatskom námestí.
Témou zhromaždenia bude: Zavedenie eura a zmeny, ktoré prináša menový prechod pre MČ Bratislava – Lamač a jej obyvateľov.13. 10. 2008 - Kultúra
Akcie v najbližšom období
Október mesiac úcty k starším, Tekvičky, Svetlušky, Katarínska zábava a iné.9. 10. 2008 - Rôzne
Rekonštrukcia Zhorínskej ulice
V súvislosti so začatím prác na stavbe: "Rekonštrukcia Zhorínskej ulice" bolo na pozemku p.č. 443/1 k.ú.Lamač (verejná zeleň, ktorá nám bola zverená do správy) od 7.10.2008 zriadené zariadenie staveniska. Jedná sa o priestor medzi detským ihriskom za bytovými domami na Studenohorskej 5-7 a súkromným pozemkom s rodinným domom na Ceste na Klanec 33. Po ukončení prác (predpoklad jar 2009) bude pozemok uvedený do pôvodného stavu, ktorý je zdokumentovaný.7. 10. 2008 - Rôzne
Premostenie Harmincova - Rázsochy
V súvislosti s realizáciou výstavby "Premostenie Harmincova - Rázsochy", ktorú vykonáva Trnavská stavebná spoločnosť pre investora Hlavné mesto SR Bratislava, v zastúpení Generálny investor Bratislavy, bol povolený prejazd nákladných vozidiel stavby cez ulice Pod Zečákom, Segnáre a Rácova v termíne do konca novembra 2008.2. 10. 2008 - Kultúra
Jesenné upratovanie
Mestská časť Bratislava - Lamač organizuje v mesiacoch október a november Jesenné upratovanie. V rámci tohto upratovania budú po celej MČ rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.26. 9. 2008 - Kultúra
Zber elektronického odpadu
Mestský úrad Bratislava - Lamač organizuje separovaný zber elektronického odpadu, ktorý sa uskutoční v našej mestskej časti v utorok 21.10.2008 v čase od 7:00 do 9:00 hodiny.24. 9. 2008 - Samospráva
Výberové konanie
na obsadenie pozície miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač.15. 9. 2008 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 18. septembra 2008 o 9.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave.18. 8. 2008 - Kultúra
Hrubé hody 2008
Vážení Lamačania,
pozývame Vás na Hrubé hody 2008, ktoré sa uskutočnia na Malokarpatskom námestí v dňoch 5. - 7. septembra 2008.
Začíname dňa 5. septembra o 16.00 hod.
Pripravený je pestrý program.
Tešíme sa na Vašu účasť!22. 7. 2008 - Kultúra - Knižnica
Oznámenie o dočasnej zmene otváracích hodín v Miestnej knižnici Lamač
Otváracie hodiny pre verejnosť v miestnej knižnici počas letných prázdnin tj. od 30.6.2008 do 29.8.2008 sú nasledovné:
Pondelok: 13:00 - 19:00
Streda: 13:00 - 19:00
Štvrtok: 9:00 - 12:0015. 7. 2008 - Kultúra
Pozvánka na Kultúrne leto
Vážení Lamačania,
pozývame Vás na LAMAČSKÉ COUNTRY LETO 2008, ktoré sa uskutoční dňa 19. 7. 2008 od 14,00 hod. do 18,00 hod. na Malokarpatskom námestí. Do kroku i do skoku Vám budú hrať hudobné skupiny Union City Grass, Nový Rovnák a Country Friends. Tešíme sa na Vašu účasť.9. 7. 2008 - Kultúra
Malé hody 2008
Vážení Lamačania,
pozývame Vás na Malé hody 2008.
Akcia sa uskutoční dňa 12. júla 2008 so začiatkom o 16.00 hod. na Futbalovom ihrisku Lamač.24. 6. 2008 - Oznamy
Oznámenie o dočasnej zmene pracovného času – Lekáreň Lamač
Oznamujeme Vám, že Lekáreň Lamač, Malokarpatské nám. 2, 841 03 Bratislava, bude v čase od 1.7. – 31.8.2008 z dôvodu čerpania dovoleniek dočasne otvorená nasledovne: po – pia: 10 – 18 hod., sobota – zatvorené.19. 6. 2008 - Samospráva
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 26. júna 2008 o 9:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave.2. 6. 2008 - Rôzne
O Z N A M
MARIANUM -Pohrebníctvo mesta Bratislavy hľadá kandidátov
na obsadenie pracovnej pozície SADOVÝ ROBOTNÍK - KOSAČKÁR.29. 5. 2008 - Kultúra
Pozvánka na deň detí,
ktorý sa uskutoční dňa 1. júna 2008 0 15:00 hod.22. 5. 2008 - Samospráva
Upozornenie na zmenu termínu
Zasadnutie Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky sa bude konať dňa 18.6.2008 t.j. v stredu o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti na I. poschodí MÚ Lamač.15. 5. 2008 - Samospráva
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 22. mája 2008 o 9:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave.14. 5. 2008 - Samospráva
Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady,
ktorá sa uskutoční dňa 20. mája 2008, vo utorok o 14:00 hod.6. 5. 2008 - Rôzne
Pozvánka na futbalový turnaj o "Pohár lamačskej brány"
Všetci milovníci futbalového športu príďte povzbudiť Vašich športovcov na futbalový štadión v Lamači.hore <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač