ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva,


15. 5. 2008 [ Admin ] - Samospráva

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
22. mája 2008, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 15.5.2008
 4. Situačná správa mestskej polície za mesiac apríl 2008
 5. Kontrola plnenia uznesení MZ za rok 2007
 6. Kontrola prevádzky bufetu pri ZŠ Malokarpatské nám.č.1, Bratislava
 7. Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti
 8. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom (príloha)
 9. Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č.1/2005 a VZN č.2/2007 (príloha)
 10. Návrh koncepcie rozvoja MŠ v Lamači
 11. Návrh na zriadenie centra voľného času „OÁZA“
 12. Návrh plánu zasadnutí MR a MZ na 2 polrok 2008
 13. Priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu
 14. Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za 1Q/2008
 15. Informatívne správy MÚ mestskej časti Bratislava - Lamač (príloha)
 16. Rôzne
 17. Interpelácie poslancov
 18. Záver


Mgr. Oľga Keltošová,v.r.
starostka
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group