ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


17. 1. 2008 [ M. Cibik ] - Rôzne

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
24. januára 2008, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.


Návrh programu :

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 15.01.2008
 4. Situačná správa mestskej polície za mesiac december 2007
 5. Situačná správa OO PZ SR - Dúbravka za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007
 6. Návrh plánu činnosti Miestneho kontrolóra za I. polrok 2008
 7. Návrh rámcového plánu činnosti MR a MZ na I. polrok 2008
 8. Priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu
 9. Vyhodnotenie energetickej koncepcie
 10. Informatívna správa o činnosti Rady školy za rok 2007
 11. Rôzne
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver
Materiály

Mgr. Oľga Keltošová,v.r.
starostka

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group