ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
ODVOZ VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU !


19. 10. 2006 [ Mgr. M. Kollárová ] - Rôzne

Hlavne pre obyvateľov sídlisk!!!

    Odvoz objemného odpadu v Lamači sa vykonáva vždy vo štvrtok. Obyvatelia tento odpad môžu vyložiť v stredu večer ku kontajnerom a vo štvrtok sa vykonáva odvoz. Stáva sa často, že naša osádka príde ku kontajnerom na separovaný zber, zoberie odpad, ktorý tam je vyložený a keď odídu, ľudia znova začnú vykladať, ale nie je možné to takto robiť, potom to tam zostane do ďalšieho odvozu. Taktiež záleží na tom čo tam je vyložené. Môže tam byť drevený, čalúnený nábytok- najlepšie rozobratý na dosky, stavebný odpad vo vreci do 20 kg. Ak si obyvatelia robia v byte väčšie úpravy je možné do hmotnosti 200 kg/osoba doviezť takýto odpad do zberného dvora bezplatne v dobe od 7,00 do 21,00 hod. v pondelok až v piatok a v sobotu a v nedeľu od 7,00 do 14,00 hod. , alebo si na to musia objednať veľkokapacitný kontajner. Táto služba má slúžiť na to, ak si niekto kúpi novú sedačku, vymení posteľ a podobne, v žiadnom prípade ak si niekto vymení celú izbu prípadne byt. Niekedy obyvatelia vykladajú kartóny, síce je to objemný odpad, ale tieto osádky to neberú, nakoľko to patrí do separovaného zberu. Stavebná suť musí byť v pevnom vreci nakoľko to tie osádky ručne nakladajú do vozidla, nemôže to byť v krabiciach ako je často vidieť.
    Kontajnerové stojiská pri domoch sú v správe správcovských bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov, ich zástupca je povinný sa o okolie starať a dodržiavať čistotu okolia. Pozemky pod stojiskami sú vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy.
    Obsahom objemného odpadu môže byť: Čalunený a drevený nábytok, okná, dvere, železo, drobný stavebný odpad vo vreciach.
    Obsahom objemného odpadu nemôže byť: Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad a organický odpad.

    Časový harmonogram odvozu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu: Obvod IV, príprava: Streda večer, odvoz Štvrtok od 6:00 rána.

Zberné dvory:
Bazová 6,
Ivanská cesta 22,
Dvojkrížna P. Biskupice

Je potrebné dodržiavať stav k 28.2.2006 do čiastky 46/2006 Z.z., 372/1990 Zb. Priestupky proti verejnému poriadku.
Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Lamač č. 2/1991 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava Lamač, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných VZN č. 1/1996 zo dňa 17. 9. 1996
Nakladanie s komunálnym odpadom upravuje Všeobecné záväzné nariadenie Hlavného mesta SR Bratislavy (VZN)
Č. 12/2001 v plnom rozsahu znení 6/2004

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group