ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


31. 8. 2006 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
5. septembra 2006, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

      Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice);
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ;
 3. Správa miestneho kontrolóra;
 4. Situačná správa mestskej polície;
 5. Situačná správa št. polície;
 6. Návrh na schválenie počtu poslancov do miestneho zastupiteľstva na volebné obdobie 2006-2010;
 7. Návrh na schválenie zmluvy o nájme časti pozemku p.č. 1826/8 k.ú. Lamač pri železnici f. TERRAZZO, s.r.o.;
 8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti súkromnej ZŠ s MŠ Montessorri;
 9. Návrh na uzavretie dodatku zmluvy o nájme pozemku s f. AD-Net Slovakia, s.r.o.;
 10. Návrh na schválenie realizácie obnovy a údržby detských ihrísk a športovísk;
 11. Správa o plnení plánu investičných akcií na rok 2006;
 12. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu MČ na rok 2006;
 13. Návrh na schválenie postupu riešenia sťažnosti p. Bumbála;
 14. Rôzne;
 15. Návrh na udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi za I. polrok 2006;
 16. Návrh na udelenie odmeny starostovi za I. polrok 2006;
 17. Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom miestneho zastupiteľstva;
 18. Informácie;
  a) Informácie starostu;
  b) Správa o plnení uznesení, II. Q. 2006;
  c) Harmonogram postupu rekonštrukcie lamačského kúpaliska;
 19. Interpelácie;
 20. Záver.

S pozdravom

Ing. Peter Šramko
s t a r o s t a

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group