Internetová stránka Lamača Archív správ

7. 2. 2007 - Rôzne
Nové možnosti vzdelávania
pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva - leták2. 2. 2007 - Rôzne
VÝZVA
Západoslovenská energetika, a.s. ako držiteľ povolenia na distribúciu elektrickej energie a vlastník elektrických vedení...1. 2. 2007 - Rôzne
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Usmernenie a Sprievodný doklad na monitorovanie pôvodcu zoonózy Trichinella u ošípaných zabíjaných u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu.26. 1. 2007 - Kultúra - Kino Lamač
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac február19. 1. 2007 - Rôzne
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2007, vo štvrtok o 14.00 h.19. 1. 2007 - Samospráva - Lamačan
Lamačan 1/2007
Stiahnite si časopis Lamačan 1/2007 (lamacan_2007_01.pdf, 1307KB)12. 1. 2007 - Rôzne
Pozor zmena MHD !
Z dôvodu náhlej zmeny organizácie dopravy, ktorú svojím jednostranným rozhodnutím napriek nesúhlasu magistrátu, Krajského dopravného inšpektorátu, Národnej diaľničnej spoločnosti a Dopravného podniku Bratislava zaviedol cestný správny orgán Krajský úrad v Bratislave, sú od 11. januára 2007 od 11.00 presmerované linky 30, 37, 38, 63, 92 a 505 v smere do centra medzi zastávkami ŽST Lamač a Mokrohájska po diaľnici D2. Z tohto dôvodu linky 38 a 63 v smere z Lamača neobsluhujú zastávku Tesco Lamač. V smere do Lamača sa trasy liniek nemenia. Táto zmena bude pretrvávať minimálne tri mesiace.9. 1. 2007 - Rôzne
Kino LAMAČ
20.1.2007 o 16,00 hod. a 18,00 hod. film / USA / UK /
Potomkovia ľudí Sci-Fi thriller, VB vstupné 70,- Sk9. 1. 2007 - Oznamy
Zápis žiakov do prvých ročníkov ZŠ
Oznam o povinnom zápise žiakov do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2007 / 20088. 1. 2007 - Rôzne
Oznam !
V termíne od 8.1. - 15.1.2007 v MČ BA - Lamač sa zabezpečuje zber a permanentný odvoz Vianočných stromčekov na vytipovaných miestach v MČ Lamač.22. 12. 2006 - Rôzne
POKOJNÉ VIANOCE !
STAROSTA S KOLEKTÍVOM ZAMESTNANCOV MÚ MČ LAMAČ VAM PRAJE POKOJNÉ VIANOCE22. 12. 2006 - Rôzne
O Z N A M !
Vážení obyvatelia,
Dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku Vianočných sviatkov a celozávodnej dovolenky (OLO) v dňoch od 15.12.2006 do 15.1.2007 nebude KONTAJNER NA BIOODPAD k dispozícii (na Malokarpatskom námestí) !
Za porozumenie ďakujeme!20. 12. 2006 - Samospráva - MZ
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
ktoré sa uskutoční dňa 2. januára 2007 o 14.00 hod.18. 12. 2006 - Rôzne
Lamačan 12/2006
Stiahnite si časopis Lamačan 12/2006 (lamacan_2006_12.pdf, 1635KB)13. 12. 2006 - Oznamy
Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre výber tlačiarne časopisu Lamačan v náklade 4 tis. ks (grafické spracovanie, spracovanie podkladov pre tlač a tlač). Cenové ponuky predložte v termíne do 20.1.2007
Informácia pre uchádzača:
Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona.6. 12. 2006 - Rôzne
Zoznam novozvolených predstaviteľov orgánov samosprávy MČ BA Lamač
Starosta    Poslanci miestneho zastupiteľstva    Poslanec mestského zastupiteľstva6. 12. 2006 - Rôzne
Dnes príde Mikuláš !
Kde ? Kino Lamač o 17,30 hod.1. 12. 2006 - Rôzne
Oficiálne výsledky
komunálnych volieb 2006 nájdete tu1. 12. 2006 - Médiá - Sme
Miestni poslanci v Lamači blokovali prijatie rozpočtu
Mestská časť Lamač pôjde do nového roku pravdepodobne s rozpočtovým provizóriom. Posledné zastupiteľstvo pred voľbami totiž nebolo uznášaniaschopné.1. 12. 2006 - Oznamy
O Z N A M
V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 2.12.2006 od 7:00 hod. do 20:00 hod. oznamujeme spoluobčanom, že zo závažných najmä zdravotných dôvodov môžu v deň volieb na t.č. 02 / 64 78 07 90 požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.30. 11. 2006 - Rôzne
Okrskové volebné komisie
a miestnu volebnú komisiu v Mestskej časti Bratislava-Lamač môžu voliči počas komunálnych volieb v sobotu dňa 2.12.2006 kontaktovať na telefónnom čísle 64 78 07 90.28. 11. 2006 - Kultúra - Kino Lamač
Lamačan 11/2006
Stiahnite si časopis Lamačan 11/2006 (lamacan_2006_11.pdf, 1522KB)27. 11. 2006 - Rôzne
Informácie týkajúce sa volieb
Oddnes začne fungovať telefonická informačná linka pred komunálnymi voľbami. Ľudia môžu na ňu telefonovať v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., v deň volieb - sobotu 2. decembra to bude od 7.00 do 20.00 hod. Občania môžu telefonovať na čísla: 0800 106 115, 02/4859 2020 alebo 02/4859 2021. Zriadilo ju ministerstvo vnútra a prostredníctvom nej pracovníci budú poskytovať občanom informácie týkajúce sa volieb, práv voličov a povinností, ako aj organizačno-technického zabezpečenia volieb.24. 11. 2006 - Rôzne
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2006, v utorok o 14.00 hod.20. 11. 2006 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A  Č. 115/IV/2006 - 116/IV/2006
z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 10.11.2006hore <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač