ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Starosta Lamača Peter Šramko: Nechceme, aby sa naša malá mestská časť zadĺžila


3. 4. 2003 [ S.Kovacic ] - Médiá - Bratislavské Noviny

V seriáli rozhovorov so starostami jednotlivých bratislavských mestských častí pokračujeme aj v tomto vydaní našich novín. Tentoraz na naše otázky odpovedal starosta mestskej časti Lamač Peter Šramko.

Ako sa vyvíja situácia ohľadne využitia pozemkov v lokalite Zečák?
- Už pred voľbami som sa vyjadril, že toto územie je veľmi citlivé nielen z pohľadu obyvateľov Lamača, ale aj z pohľadu iných obyvateľov, ktorí tam majú pozemky. Zadanie na vypracovanie urbanistickej štúdie má Lamač už od konca roku 2001, ale nenašli sa prostriedky na to, aby ju bolo možné vypracovať. Okrem toho zmluvy s prípadnými spoluinvestormi neboli na zastupiteľstve schválené. Zadal som túto otázku stavebnej komisii, ktorá vytvorila pracovnú skupinu a tá pripraví ďalší postup. Nie je to jednoduché. Ľudia, ktorí by chceli začať stavať, si musia uvedomiť, že na vypracovanie urbanistickej štúdie a následne zastavovacieho plánu a ďalšie dopracovanie technickej infraštruktúry je potrebný veľký objem finančných prostriedkov. Naším úmyslom naďalej je, aby v tejto lokalite bola nízkopodlažná individuálna bytová výstavba a v tomto smere sa budú robiť aj ďalšie potrebné kroky.

Ako sa k zámerom mestskej časti stavajú samotní Lamačania?
- Z ankety, ktorou sme oslovili všetkých majiteľov pozemkov na Zečáku, jednoznačne vyplýva, že veľká časť chce buď stavať, alebo pozemky predať. Lamačania sú za to, aby sa na Zečáku začalo už niečo konkrétne diať. Absolútna väčšina obyvateľov súhlasí s tým, aby táto oblasť bola dopracovaná v tom smere, ako sme hovorili, teda pre individuálnu bytovú výstavbu.

Aký je váš názor na budúce využitie nemocničného komplexu na Rázsochách?
- Z médií je známe, že nemocnicou na Rázsochách sa bude zaoberať aj vláda. V našom zastupiteľstve boli názory, že nemocnica v podobe, v akej je dnes, neslúži nikomu. Vláda by sa ako správny hospodár mala rozhodnúť, že buď nájde prostriedky na jej dostavbu, alebo nájde iný spôsob, akým by sa budova, ak v nej nebude nemocnica, využívala. Keďže moja manželka je lekárka, som dostatočne informovaný o tom, aká je situácia v bratislavskom zdravotníctve. Ak sa v Bratislave stane závažná havária, pacienta vo vážnom stave musia prevážať z jednej nemocnice do druhej len preto, že neexistuje ani jedno zariadenie, ktoré by bolo schopné poskytnúť komplexnú zdravotnú starostlivosť. Preto zámer dostavať Rázsochy ako nemocnicu podporujem, hoci na druhej strane si ako starosta uvedomujem, že na území našej mestskej časti nie je žiadny priemysel a príjem do rozpočtu mestskej časti by mohli priniesť dane od podnikateľských subjektov... V každom prípade si myslím, že je potrebné rýchlo sa rozhodnúť, pretože stav agónie tejto budovy trvá už veľmi dlho.

Objavili sa v Lamači nejakí významnejší investori?
- Investori prišli, ale svoju úlohu zohráva aj fakt, že Lamač je rozlohou najmenšia mestská časť a aj priestory, ktoré by sme mohli im ponúknuť, sú pomerne obmedzené. Nemáme voľné plochy, na ktorých by sa mohli usídliť veľké obchodné reťazce. Jediné územie, ktoré by v tomto smere prichádzalo do úvahy, je Lamačská brána, kde sa črtajú určité možnosti, súvisiace s predĺžením Saratovskej ulice ponad spojnicu medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou (cesta II/505). Toto územie má svoj rozvojový potenciál a investori o ňom vedia. Stále sa však čaká na cestné prepojenie, ktoré vytvorí predpoklady na vstup do tohto územia, čo by sa mohlo uskutočniť v priebehu troch rokov. Kým neexistuje, všetko ostáva len v polohe plánov.

Plánuje nejaké významnejšie investičné akcie samotná mestská časť?
- Na toto volebné obdobie máme v pláne okrem spomínanej lokality Zečák dva významnejšie investičné zámery. Jedným je kanalizácia v starom Lamači a druhým je rekonštrukcia tepelného hospodárstva pre sídlisko, školu, škôlku a objekty občianskej vybavenosti. Vybudovanie kanalizácie by sa malo začať Rajtákovou ulicou s napojením ďalších komunikácií vrátane Vrančovičovej ulice. Rozsah investícií v prvej fáze predstavuje vyše 20 miliónov korún, náklady na vybudovanie kanalizácie v celkovom rozsahu sú skoro 50 miliónov. Samozrejme, naša mestská časť prostriedky v tomto objeme nemá a sme odkázaní na iné zdroje. Teraz čakáme na správoplatnenie stavebného povolenia, ku ktorému je potrebné stanovisko jedného z účastníkov stavebného konania. Verím, že problémy v krátkom čase vyriešime, aby sme mohli začať s výberovým konaním na dodávateľa a ešte v tomto roku začať s výstavbou kanalizácie. Druhým veľkým investičným zámerom je už spomínané tepelné hospodárstvo. V tomto roku sme v štádiu akumulácie poznatkov o technickom stave a v štádiu prípravy investičného zámeru. Výsledky štúdie budú predmetom schvaľovania v miestnom zastupiteľstve. Požiadavky sú aj na iné investičné zámery, avšak nechceme našu mestskú časť zadlžovať, a preto ak nebudú možné iné formy financovania, do týchto projektov sa nepustíme.

V celej Bratislave je problém s parkovaním. Ako ho riešite v Lamači?
- Parkovanie je problém aj v Lamači, niektoré komunikácie sú absolútne preťažené a najcitlivejšia je v tomto smere Studenohorská ulica. Preto ma zarazila iniciatíva niektorých občanov, ktorí pri novej stavbe na Studenohorskej ulici svojou petíciou dosiahli, že počet plánovaných garážových miest, ktoré pôvodne mohli vytvoriť vhodné možnosti na parkovanie aj pre mnohých obyvateľov bývajúcich v okolí, je iba o osem väčší, ako je počet postavených bytov. Ak v nových bytoch budú majetnejší ľudia a kúpia si po dve garáže, môže sa stať, že pre obyvateľov okolitých domov neostane nič. Možnosť dostať sa ku garážovému stojisku ponúkne ďalšia novostavba na ulici Podháj. V prípade plánovanej výstavby na Heyrovského ulici platí podmienka, aby pri realizácii nedošlo k zníženiu počtu existujúcich miest na parkovanie a aby nové garážové stojiská boli k dispozícii aj pre obyvateľov okolitých budov. Ďalšie možnosti sa črtajú neďaleko budovy expozitúry VÚB.

Mestské časti prevzali od štátu školské zariadenia, ktoré sú neraz v zlom technickom stave. Aká je situácia vo vašej mestskej časti?
- Prevzali sme jednu základnú a jednu materskú školu. Budova materskej školy je v relatívne dobrom stave, budova školy má závažné technické nedostatky, o ktorých sme vedeli, ale vedeli sme aj to, že ak by sme ju neprevzali, ubližovali by sme obyvateľom mestskej časti a deťom. Hneď po prevzatí sme investovali do odstránenia nebezpečných nedostatkov, ktoré ohrozovali otvorenie školského roku. Na nedávnom mimoriadnom zastupiteľstve bolo odsúhlasené vynaloženie ďalšieho pol milióna korún na odstránenie havarijných porúch v škole.

Na ktoré ďalšie záležitosti sa hodláte zamerať počas svojho funkčného obdobia?
- Okrem už spomenutých aktivít súvisiacich so Zečákom je nemenej dôležitou oblasťou každodenný poriadok v mestskej časti. Želal by som si, aby sa mi podarilo vytvoriť komunikáciu s ľuďmi a pritom dosiahnuť, aby si občania uvedomili, že nie je možné vo všetkom sa spoliehať len na miestny úrad. V Lamači žije sedemtisíc ľudí, a keď každý priloží ruku k dielu, onedlho bude zrejmé, že tu prichádza k zmene.autor: Juraj Handzo
Prebraté z: Bratislavské Noviny.
Originálny článok nájdete TU.
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group