Internetová stránka Lamača Archív správ

29. 3. 2007 - Samospráva - Lamačan
Lamačan 3/2007
Stiahnite si časopis Lamačan 3/2007 (lamacan_2007_03.pdf, 829KB) + prílohu o odpadoch29. 3. 2007 - Rôzne
Návrh VZN
o poskytovaní jednorazovej dávky sociálne odkázaným občanom28. 3. 2007 - Rôzne
Vážení Lamačania !
MČ BA - Lamač organizuje 1. etapu zberu Elektroodpadu dňa 12.4.2007 a 2. etapu zberu Elektroodpadu dňa 13.4.2007 (od 9:00 rána)27. 3. 2007 - Rôzne
Pošta Lamač
Ak nám chcete niečo povedať, pripomienkovať, alebo navrhnúť, máte možnosť prostredníctvom rubriky Pošta Lamač v adresári samospráva.20. 3. 2007 - Oznamy
DERATIZÁCIA
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Lamač Referát životného prostredia týmto oznamuje, že v mesiaci APRÍL 2007 bude vykonaná celoplošná preventívna a ochranná DERATIZÁCIA verejných priestranstiev a budov v jej správe v zmysle VZN hl. m. SR Bratislavy č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hl. m. SR Bratislavy. Týmto žiadame aj vlastníkov rodinných domov o zabezpečenie deratizácie na nehnuteľnostiach v ich vlastníctve.19. 3. 2007 - Rôzne
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac apríl16. 3. 2007 - Oznamy
Separovaný zber elektronického odpadu
Mestská časť Bratislava - Lamač organizuje separovaný zber elektronického odpadu.15. 3. 2007 - Rôzne
Výberové konanie
na miesto zástupkyne riaditeľky pre MŠ.14. 3. 2007 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.9. 3. 2007 - Výstavba
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE - POZVÁNKA
V súvislosti s prepracovanou dokumentáciou „Urbanistická štúdia Staré záhrady – návrh október 2006“ Vás pozývame k verejnému prerokovaniu spojenému s odborným výkladom, ktoré sa uskutoční dňa 15.3.2007 o 18.00 hodine v KINE NA MALOKARPATSKOM NÁMESTÍ.9. 3. 2007 - Rôzne
Dotazník o budúcnosti Lamača
Lamačskí poslanci ponúkajú obyvateľom Lamača možnosť aktívne sa zúčastniť na prieskume názorov o kvalite verejných služieb v Lamači. Prieskum sa uskutoční formou dotazníka, ktorý obsahuje 46 otázok.8. 3. 2007 - Rôzne
Návrh rozpočtu
MČ Bratislava Lamač zverejňuje Návrh rozpočtu na roky 2007-2009 k pripomienkovaniu.7. 3. 2007 - Médiá - Sme
Chýba komisia, je to protiprávne
Komisia na ochranu verejného záujmu mala pri zastupiteľstvách vzniknúť do novembra 2004. Lamač ju dodnes nemá, poslanci ju nechcú. Komisii majú každoročne podávať oznámenie o svojom podnikaní a majetkových pomeroch.7. 3. 2007 - Médiá - Sme
Zničený Satelit nemá kupca
Lamačská budova v dezolátnom stave pod názvom Satelit je opäť na predaj. Objekt, v ktorom kedysi sídlila reštaurácia a diskotéka, sa mestskej časti Lamač nedarí predať ani prenajať už takmer desať rokov.2. 3. 2007 - Kultúra
Srdečne Vás pozývame
na slávnosť pri prílžitosti DŇA ŽIEN1. 3. 2007 - Oznamy
Daňové priznania
Vážení spoluobčania, koniec marca je spojený s posledným termínom podania daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb. Miestny úrad v Lamači, Heyrovského 2,Vám v tejto súvislosti ponúka v spolupráci s odborníkmi z Daňového úradu možnosť odbornej konzultácie a poradenstva (poskytnutie tlačiva na daňové priznanie, pomoc pri jeho správnom vyplnení,...) Konzultácie budú prebiehať dňa 20.3.2007 v čase od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu.1. 3. 2007 - Kultúra - Kino Lamač
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac marec1. 3. 2007 - Rôzne
Ďakujeme Vám, že venujete svoje 2 % z dane
v prospech základnej školy na Malokarpatskom námestí v Lamači.
- Vyhlásenie PO
- Vyhlásenie FO1. 3. 2007 - Rôzne
Základná škola s materskou školou - Lamač
Vás prosí o príspevok 2% daní na OZ "Pomoc školstvu v Lamači.21. 2. 2007 - Oznamy
OZNAM
V základnej škole sa objavili vši. Prosím zákonných zástupcov všetkých detí v škole, aby urobili potrebné opatrenia v domácom prostredí. S týmto neduhom bojujeme dlhšie a vždy sa nájde niekto, kto prinesie onemocnenie späť do školy. Dňa 20. II. učitelia urobili žiakom kontrolu hlavy. Žiakov, u ktorých sme mali podozrenie na vši alebo hnidy, sme poslali domov a požiadali zákonných zástupcov o urobenie nápravy. V piatok 23. februára budeme opäť robiť kontrolu a dezinfikovať školské priestory. Mgr. Alena Petáková – riaditeľka školy20. 2. 2007 - Samospráva - Lamačan
Lamačan 2/2007
Stiahnite si časopis Lamačan 2/2007 (lamacan_2007_02.pdf, 1015KB)20. 2. 2007 - Samospráva - MZ
Materiály na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač sú od 20. februára 2007 verejné - zverejňované na internetovej stránke www.lamac.sk15. 2. 2007 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.13. 2. 2007 - Rôzne
Správca Cintorína
Hľadáme záujemcu na pracovnú pozíciu "Správca Cintorína".13. 2. 2007 - Kultúra
Fašiangová zábava v Lamači
Srdečne vás pozývame na fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutoční 16.februára 2007 o 19 hodine v jedálni ZŠ na Malokarpatskom námestí.hore <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač