ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Príspevok k ochrane úrody pred požiarmi


18. 7. 2006 [ M. Cibik ] - Rôzne

    Pekné letné počasie láka dovolenkárov, ale naši poľnohospodári si v tomto období musia vykasať rukávy, aby zobrali obilie z polí. Aby ich celoročná snaha nevyšla nazmar, musia dôsledne zabezpečiť organizáciu žatevných prác a najmä vystihnúť vhodné počasie. Veľmi dôležité je, aby zber neohrozili požiare, lebo tieto každoročne i popri vykonaných protipožiarnych opatreniach, ukrajujú zo spoločného pecňa chleba. Len v uplynulom roku 2005 vzniklo v Slovenskej republike 203 požiarov v súvislosti so žatevnými prácami. Priame škody boli vyčíslené na 7,4 milióna korún. Najčastejšími príčinami požiarov boli technické závady, ale aj neopatrnosť a nedbalosť občanov pri fajčení a zaobchádzaní s otvoreným ohňom. Medzi takéto príčiny patrilo aj vypaľovanie porastov a spaľovanie rastlinných zbytkov v blízkosti polí, zakladanie ohňov v prírodnom prostredí a hra detí so zápalkami a manipulácia s pyrotechnickými predmetmi..
    Podstatný podiel na tejto neradostnej bilancii mal aj požiar, ktorý vznikol v hl. meste SR Bratislave a to v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, kde počas žatevných prác zhorel kombajn. Poľnohospodárskemu družstvu Pod. Biskupice pri tomto požiari vznikla škoda až 4,4 milióna korún. Príčinou požiaru bol skrat na elektrickej sústave kombajnu.
    Preto je potrebné pripraviť zberovú techniku tak, aby nebola zdrojom požiaru, dať do pohotovostného stavu a pripraviť protipožiarne prostriedky a náradie a nezabudnúť ani na vykonanie školení o ochrane pred požiarmi pre všetkých zamestnancov zapojených do zberových prác.
    Aj v hlavnom meste SR Bratislave budú v nastávajúcich júlových dekádach prebiehať žatevné práce takmer vo všetkých poľnohospodárskych podnikoch. Nato, aby sa zamedzilo vzniku požiarov, je potrebné zo strany poľnohospodárskych podnikov dodržiavať všetky predpisy na ochranu pred požiarmi, ale aj občania musia prejaviť zodpovednosť a správať sa tak, aby neporušovali príkazy a zákazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi a svojou neopatrnosťou a nedbalosťou nezapríčinili vznik požiaru.


Spracoval: pplk. Ing. Anton Tesár
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Bratislave

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group