ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Výberové konanie


28. 2. 2008 [ Admin ] - Samospráva

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho oddelenia územného rozvoja a služieb

Pracovná zmluva: na dobu neurčitú.
Miesto výkonu práce: Miestny úrad MČ Bratislava - Lamač
Nástup: od 1. apríla 2008

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky alebo cudzími štátnymi príslušníkmi s trvalým pobytom v SR, dosiahli vek 18 rokov, sú spôsobilí na právne úkony, bezúhonní a ovládajú spisovný jazyk.

Záujemca musí ďalej spĺňať tento predpoklad:

 • vzdelanie: vysokoškolské stavebného zamerania

Iné požiadavky:

 • organizačné schopnosti
 • znalosť právnych predpisov v oblasti územného konania a stavebného poriadku
 • ovládanie práce s PC na úrovni používateľa
 • precíznosť a príjemné vystupovanie

Výhodou pri výberovom konaní je:

 • prax v podobnej činnosti
 • vedomosti o problematike verejnej správy

Prihlášku treba doručiť osobne do podateľne MÚ MČ Bratislava - Lamač na Heyrovského 2 v termíne do 14. marca 2008 do 15,00 h, alebo poštou do 14. marca 2008 na adresu Miestny úrad MČ Bratislava - Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava. V prípade doručenia žiadosti poštou je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej pečiatke. Na obálke v ľavom hornom rohu treba uviesť: Výberové konanie - zamestnanie

Prihláška musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača
 • dátum a miesto narodenia uchádzača
 • štátnu príslušnosť uchádzača
 • miesto trvalého bydliska uchádzača
 • číslo občianskeho preukazu alebo číslo dokladu o povolení k pobytu (ak ide o cudzieho štátneho príslušníka)
 • dátum a podpis uchádzača

K prihláške musia byť doložené tieto dokumenty:

 • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (originál na výberovom konaní)
 • profesijný životopis

Kontakt a ďalšie informácie:
Ľubomír Plai, prednosta
tel.:0264781581

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie na funkciu zrušiť.

V Bratislave, 27. februára 2008

Ľubomír Plai
prednosta

Dátum vyvesenia: 28. februára 2008
Platnosť do: 14. marca 2008


Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta na oddelenie územného rozvoja a služieb referát stavebno-správny

Pracovná zmluva: na dobu neurčitú
Miesto výkonu práce: Miestny úrad MČ Bratislava - Lamač
Nástup: od 1. apríla 2008

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky alebo cudzími štátnymi príslušníkmi s trvalým pobytom v SR, dosiahli vek 18 rokov, sú spôsobilí na právne úkony, bezúhonní a ovládajú spisovný jazyk.

Záujemca musí ďalej spĺňať tento predpoklad:

 • vzdelanie: stredoškolské

Iné požiadavky:

 • organizačné schopnosti
 • znalosť právnych predpisov v oblasti územného konania a stavebného poriadku
 • ovládanie práce s PC na úrovni používateľa
 • precíznosť a príjemné vystupovanie

Výhodou pri výberovom konaní je:

 • prax v podobnej činnosti
 • vedomosti o problematike verejnej správy

Prihlášku treba doručiť osobne do podateľne MÚ MČ Bratislava - Lamač na Heyrovského 2 v termíne do 14. marca 2008 do 15,00 h, alebo poštou do 14. marca 2008 na adresu Miestny úrad MČ Bratislava - Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava. V prípade doručenia žiadosti poštou je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej pečiatke. Na obálke v ľavom hornom rohu treba uviesť: Výberové konanie - zamestnanie

Prihláška musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača
 • dátum a miesto narodenia uchádzača
 • štátnu príslušnosť uchádzača
 • miesto trvalého bydliska uchádzača
 • číslo občianskeho preukazu alebo číslo dokladu o povolení k pobytu (ak ide o cudzieho štátneho príslušníka)
 • dátum a podpis uchádzača

K prihláške musia byť doložené tieto dokumenty:

 • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (originál na výberovom konaní)
 • profesijný životopis

Kontakt a ďalšie informácie:
Ľubomír Plai, prednosta
tel.:0264781581

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie na funkciu zrušiť.

V Bratislave, 27. februára 2008

Ľubomír Plai
prednosta

Dátum vyvesenia: 28. februára 2008
Platnosť do: 14. marca 2008

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group