ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
OZNAM COLNÉHO ÚRADU BRATISLAVA


10. 7. 2006 [ M. Cibik ] - Rôzne

    Colný úrad Bratislava oznamuje, že dňom 1. júla 2006 vstúpil do platnosti zákon č. 278/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
    Dôležitá zmena v novom znení zákona č. 278/2006 Z.z. o spotrebnej dani z liehu, týkajúca sa právnických a fyzických osôb, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti nakupujú a predávajú spotrebiteľské balenie liehu je povinnosť najneskôr do 31. októbra 2006 písomne požiadať v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 278/2006 Z.z. o spotrebnej dani z liehu Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu.
Ustanovenie § 44 zákona č. 105/2004 Z.z. definuje okruh právnických a fyzických osôb, ktoré sú povinné požiadať Colný úrad o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti nakupujú a predávajú spotrebiteľské balenie liehu, t.j. na prevádzkovateľov reštaurácií, maloobchodov, veľkoobchodov, pohostinstiev, a pod. Zároveň budú držitelia povolení aj naďalej povinní predkladať Colnému úradu Oznámenia o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu mesačné výkazy, ako to bolo v platnosti zákona doposiaľ.

    Colný úrad Bratislava zároveň upozorňuje všetky právnické a fyzické osoby, že v prípade nesplnenia si tejto zákonom ustanovenej povinnosti budú sankcionované v zmysle § 47 ods. 1 písmena u),v),w) zákona č.278/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, pokutou najmenej 10 000 Sk a najviac 100 000 Sk.

    V prípade nejasností, prípadne poskytnutia ďalších informácií, týkajúcich sa § 44 zákona č. 278/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu, kontaktujte colnú pobočku Colného úradu, ktorej adresa a telefónne číslo sú uvedené nižšie, prípadne na internetovej stránke www.colnica.sk , kde sú informácie, týkajúce sa § 44 zákona č. 278/2006 Z.z. vyňaté z uvedeného zákona a prehľadnejšie spracované.
Adresa pobočky Colného úradu: PCÚ Žabí Majer, Staviteľská 7,831 04 Bratislava
Telefónne číslo:    02/49 272 309,312

v.c.r. Mgr. Peter Tóth
riaditeľ Colného úradu Bratislava

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group