ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Verejné zhromaždenie


2. 8. 2005 [ Ing. M. Brennerová ] - Rôzne

Verejné zhromaždenie dňa 23.6.2005


Prítomní za MÚ: Ing. Peter Šramko, Mgr. Branislav Masár, Ing. Mária Brennerová, Blanka Veselá, Ing. Katarína Daříčková ,

Prítomní za poslancov: Mária Pikulíková, JUDr. Júlia Ondrišová, Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, Ján Daniš, Ing. Ľudovít Lučenič, Mgr. Marta Janyšková, Ing. Jaroslav Mrva

Pán starosta otvoril verejné zhromaždenie uvedením každého bodu a privítal všetkých zúčastnených občanov.

Odvoz a likvidácia odpadu. P. Tilešová z firmy OLO informovala občanov o možnosti odvozu veľkokapacitného odpadu. Upozornila na to, aby občania tento odpad vykladali na určené miesta (17 po celom Lamači) v stredu večer, nakoľko sa odváža už vo štvrtok ráno. Taktiež upozornila, že domový odpad pracovníci od veľkokapacitných kontajnerov neodvezú.
Ak občania nestihnú veľkorozmerný odpad vyložiť v určený čas, je možnosť priviezť ho do centra na Ivánskej ceste, kde sa preberá zdarma. Je taktiež možnosť zakúpiť si nádoby na separovaný zber. Odvoz sa potom vykonáva zdarma. Ak sú niektoré kontajneri poškodené, stačí zavolať do zákazníckeho centra a vykoná sa náprava (50 110 111).

Poštové služby. Mgr. Lányiová informovala občanov o tom, že lamačská pošta sa v 2. polroku mení z doručovacej pošty na podávaciu. Žiadne doteraz poskytované služby sa nemenia. Táto zmena sa dotkne asi 40 dôchodcov (z celkového počtu 1300), ktorí si budú musieť chodiť po dôchodok do Dúbravky. Môžu si však založiť Post konto Senior, kam im bude chodiť dôchodok. Slovenská pošta rokuje so Sociálnou poisťovňou o možnosti ukladania nedoručených dôchodkov na miestnej pošte. Môžu si ho vyberať na ktorejkoľvek pošte alebo cez bankomat. Od septembra bude otvorené opäť aj v sobotu.

Organizácia statickej dopravy na sídlisku. P. Morávek (dopravný inžinier) upozornil sa narastajúci počet áut na sídlisku. V Lamači teraz chýba 800 parkovacích miest a požiadavky stále narastajú. Navrhovaný počet miest na prenájom je 30 % z celkového počtu vyznačených miest na parkovanie. Vyhradené parkovanie na takomto mieste je od 19.00 do rána. Do konca roka by mali pribudnúť parkovacie miesta na Studenohorskej ulici pri stavbe firmy Cresco (zámena pozemkov na Magistráte). Na jeden byt by sa mohlo prenajať iba jedno vyhradené parkovacie miesto. Nárok na takéto miesto zadarmo majú občania s ťažkým pohybovým postihnutím.

Kanalizácia - výstavba, nové projekty. P. Mullerová oboznámila občanov s tým, že pripojenie na kanalizáciu bude možné v priebehu mesiaca. Vjazdy do dvorov rodinných domov sa upravujú v spolupráci s majiteľmi. Na Rajtákovej ulici je už prvá vrstva asfaltu. V júli sa budú robiť chodníky na Vrančovičovej ulici..

Miestne dane. Daňové priznania podávali občania tento rok na Miestnom úrade. Podaných bolo cca 99% z celkového počtu. Väčšina vybratých peňazí z daní sa odvádza na Magistrát. Ako sa budú dane realizovať v nasledujúcom roku sa ešte nevie (Magistrát alebo Mestská časť). Právo rozhodovať o daniach bolo poslancom Mestskej časti odňaté.

Tepelné hospodárstvo. P. Držmíšek prezentoval zámery firmy BES, s.r.o. na skvalitnenie služieb občanom a na rekonštrukcie jednotlivých kotolní. Od 15.7. sa začne pracovať na kotolniach. Do rekonštrukcie sa investuje 54 mil. Sk. V lete sa uskutočnia tlakové skúšky radiátorov a bude vykonaná odstávka teplej vody, cca 4 dni. Pripravujú sa stretnutia s jednotlivými zástupcami vlastníkov bytov. Tu sa prerokujú konkrétne žiadosti na opravy, návrh zmluvy na odber teplej úžitkovej vody a iné.
Ohľadom prerozdelenia financií na zatepľovanie jednotlivých bytových panelových domov sa bude rokovať ďalej. Nie je rozhodnuté, či peniaze pôjdu na panelové domy, alebo na objekty v správe Mestskej časti. Rozhodnuté je len to, že sa vrátia späť do tepelného hospodárstva.
Zatepľovanie objektov bytových domov - prezentácia firiem. Odprezentovali sa tri firmy.
Revita G (Bc. Ostrozovicova) - česká spoločnosť so zastúpením na Slovensku. Zaoberá sa rekonštrukciou a zatepľovaním panelových bytových domov. Zabezpečuje projektovú dokumentáciu, audit stavby, výmenu okien atď. Taktiež poskytujú finančné prostriedky na dobu až do 10 rokov. Najviac tepla sa ušetrí výmenou okien (40 - 50 %). Ponúkajú 6 komorový systém plastových okien. Investície do zateplenia by sa mali vrátiť do 5 rokov. Zaisťujú stavebné povolenie. Cenové ponuky pripravujú zadarmo.
Alstad ( Ing. Tapfer) - ponúkajú tie isté služby ako predchádzajúca firma. Zabezpečia posúdenie stavu panelového bytového domu pre žiadosť o štátnu dotáciu.
Správcovské bytové družstvo ( p. Čubíkova) - pomáhajú pri vybavovaní úveru cez Tatra banku. Za úver ručia ako správca. Na obyvateľov sa úver rozpočítava cez zvýšené zálohové platby.

Na záver stretnutia bola voľná diskusia, v ktorej padli tieto pripomienky:
- zimné čistenie chodníkov a ciest na Bakošovej ulici - zlepšiť existujúci stav
- na Studenohorskej ul. 17 osadiť tabulu Zákaz venčenia psov
- na ul. Podháj osadiť tabulu s maximálnou rýchlosťou alebo spomaľovač

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group