ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Kultúrne a športové akcie MÚ MČ Bratislava Lamač


20. 12. 2004 [ B. Vesela ] - Rôzne

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Lamač
Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu

plán a rozpočet
kultúrno-spoločenských podujatí v MČ Bratislava - Lamač
na rok 2005


J A N U Á R - F E B R U Á R 2 0 0 5

Vianočná výzdoba v predzáhradke rodinných domov
Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku RD cez Vianoce

Fašiangová zábava pre škôlkarov s rodičmi v MŠ

Fašiangová disco pre žiakov ZŠ na Malokarp. námestí


M A R E C 2 0 0 5
filmové predstavenie
pre žiakov I. stupňa.

Návšteva bábkového predstavenia pre deti materskej školy
v Štátnom bábkovom divadle pre deti predškolského veku ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám.

Komorný koncert Lamačanov "Sami sebe"

súťaž detí v karate
v spolupráci s ŠK Goju Kai Karate / Športová hala Na barine


A P R Í L 2 0 0 5


Veľkonočný koncert v kostole sv. Margity
lamačskí organisti

1. celodenný poznávací zájazd pre lamačských seniorov

filmové predstavenie
pre pre žiakov ZŠ

bábkové predstavenie pre deti v kine
pre lamačské deti, škôlku a I.stupeň ZŠ

Seminár karate s japonským učiteľom

v spolupráci s ŠK Goju Kai Karate , športová hala Na barine / vstup voľný


M Á J 2 0 0 5


Prvomájová veselica a stavanie mája spojené s ponukou
starostovského gulášu, pódium na Malokarpatskom nám.

Slávnostné popoludnie pri príležitosti Dňa matiek
kino Lamač

Filmové predstavenie pre ZŠ
Kino Lamač, Malokarpatské nám. 10.00 h,


J Ú N 2 0 0 5


Deň detí - športovo - kultúrne popoludnie pre lamačské deti
Program hier, súťaží a podujatí pri príležitosti sviatku detí.
pódium na Malokarpatskom nám. 15.00 h.

Detské bábkové predstavenie pre deti materskej školy
Predstavenie pre najmenších na školskom dvore pri príležitosti
Dňa detí. MŠ Heyrovského 2. o 10.00 h.

Športový deň na ihrisku ZŠ s MŠ Malokarpatské nám.

2. celodenný poznávací zájazd pre lamačských seniorov

filmové predstavenie pri príležitosti konca šk. roka
pre žiakov I. a II. stupňa , kino Lamač.

Deň hasičov
Športové predpoludnie spojené s predvádzaním hasičskej
techniky a kynologického výcviku. pódium na Malokarpatskom nám.

rozlúčka s deviatakmi

Show so 4-nohými miláčikmi
show pre verejnosť so psami, ukážky šikovnosti a psej módy


J Ú L - A U G U S T 2 0 0 5


Letný tábor pre deti v Lamači
/organizuje FÚ sv. Margity/

Letný tábor pre deti na Orave
/organizuje FÚ sv. Margity/

Letný tábor pre mládež na Orave
/organizuje FÚ sv. Margity/

Leto na Rosničke
Projekt, ktorý umožňuje všetkým lamačským deťom
návštevu kúpaliska 10x zdarma, Letné kúpalisko Rosnička v Dúbravke


S E P T E M B E R 2 0 0 5


vítanie prvákov

Rozálske hody 2005

3. celodenný poznávací zájazd pre lamačských seniorov


O K T Ó B E R 2 0 0 5


Deň úcty k starším

4. celodenný poznávací zájazd pre lamačských seniorov

bábkové predstavenie pre deti v kine


N O V E M B E R 2 0 0 5


Súťaž o najkrajší balkón, vyhodnotenie

Helloween v ZŠ

Komorný koncert Lamačanov "Sami sebe"

Lampiónový sprievod
sprievod v predvečer Sviatku študentstva 17. 11.

Sviatok mladého vína
Primaciálne námestie, prezentácia mestských častí


D E C E M B E R 2 0 0 5


Mikulášske popoludnie pre deti

Vianočná besiedka ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám.

Súťaž o najkrajší Betlehem

Vianočný šachový turnaj o putovný pohár starostu Lamača

Vianočné trhyV Bratislave 16. 12. 2004

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group