ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


31. 10. 2007 [ M. Cibik ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
8. novembra 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.


    Návrh programu :

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Schválenie programu
 3. Správa o plnení uznesení MZ Bratislava - Lamač splatných k 2.11.2007
 4. Situačná správa mestskej polície za mesiac september 2007
 5. Situačná správa OO PZ SR - Dúbravka za obdobie od 1.1.2007 do 30.9.2007
 6. Návrh zásad vydávania VZN a vnútorných noriem mestskej časti Bratislava - Lamač
 7. Návrh zmluvy na zhotoviteľa zimnej údržby na roky 2007/2008
 8. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom
 9. Návrh Stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Lamač do roku 2010
 10. Návrh na zmenu poskytovateľa opatrovateľskej služby
 11. Informácia o príprave návrhu zákona o hlavnom meste Bratislava
 12. Informácia o pasportizácií pozemkov vyčlenených na prevádzkovanie reklamných zariadení
 13. Návrh na schválenie VZN č.7/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 v znení dodatkov č.2/2005 a č.4 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ BA-Lamač
 14. Návrh na chválenie pridelenia obecného bytu na Studenohorskej ul. č.8, Bratislava
 15. Návrh na zmenu termínu zasadnutia MZ mestskej časti BA-Lamač zo dňa 20.12.2007 na 13.12.2007
 16. Informácia o odstúpení miestneho kontrolóra
 17. Rôzne
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver

Materiály

Mgr. Oľga Keltošová, v.r.
starostka

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group