Internetová stránka Lamača Archív správ

30. 8. 2007 - Rôzne
Dotazník o darovaní krvi
Dostáva sa Vám do rúk dotazník, ktorého cieľom je zistiť, prečo má darovanie krvi na Slovensku klesajúci trend.30. 8. 2007 - Rôzne
Odber krvi
- leták na odber krvi mobilnou jednotkou Národnej tranfúznej služby30. 8. 2007 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 6. septembra 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.28. 8. 2007 - Kultúra
Športové hry Lamača
pozrite si program športových hier v Lamači24. 8. 2007 - Médiá - Sme
Lamačské kúpalisko otvoria na budúce leto
Rekonštruované kúpalisko v bratislavskej časti Lamač nebude toto leto spustené ani v skúšobnej prevádzke.17. 8. 2007 - Médiá - Sme
Kúpalisko v Lamači majú dokončiť o týždeň
O tom, či lamačské kúpalisko skúšobne otvoria ešte túto sezónu, sa má rozhodnúť do týždňa.17. 8. 2007 - Médiá - Sme
Začiatok skúšobnej prevádzky lamačského kúpaliska nejasný
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) robí všetko pre to, aby skúšobnú prevádzku lamačského kúpaliska začali koncom augusta. Posúvajú sa dopredu, aj počasie ...2. 8. 2007 - Oznamy
Zber objemného odpadu - oznámenie
Oznamujeme Vám, že Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá vykonala kontrolu zameranú na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi v hlavnom meste SR Bratislavy na prelome rokov 2006/2007 trvá na prijatí opatrení, ktoré majú zabrániť nežiaducemu hromadeniu sa odpadu na stanovištiach kontajnerov v dôsledku vyhláseného harmonogramu zberu objemného a stavebného odpadu.24. 7. 2007 - Kultúra
HRUBÉ HODY 2007
touto informáciou by sme chceli osloviť stánkových predajcov s občerstvením23. 7. 2007 - Kultúra
HRUBÉ HODY 2007
pozrite si leták hodov 2007 v Lamači17. 7. 2007 - Samospráva
Info pre podnikateľov v Lamači
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18. júna 2007 bola na web stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) publikovaná Výzva na podávanie projektov v rámci JPD NUTS II Bratislava - Cieľ 2...19. 6. 2007 - Rôzne
Leto na Rosničke
zdarma pre všetky deti od 3 do 16 rokov, ktoré bývajú v Lamači.4. 7. 2007 - Samospráva - VZN
VZN č. 5/2007
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava-Lamač4. 7. 2007 - Samospráva - VZN
VZN č. 4/2007
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 5/2004 v znení dodatku č. 2/2005 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v Mestskej časti Bratislava-Lamač4. 7. 2007 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A  Č. 103/2007/V - 124/2007/V
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 28.6.200726. 6. 2007 - Samospráva - Lamačan
Lamačan 6/2007
Stiahnite si časopis Lamačan 6/2007 (lamacan_2007_06.pdf, 2089KB)21. 6. 2007 - Samospráva - MZ
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.19. 6. 2007 - Samospráva - VZN
Návrh VZN č. 5/2007
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava-Lamač19. 6. 2007 - Samospráva - VZN
Návrh VZN č. 4/2007
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 5/2004 v znení dodatku č. 2/2005 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v Mestskej časti Bratislava-Lamač19. 6. 2007 - Samospráva - VZN
VZN č. 3/2007
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 1/2003 o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Lamač19. 6. 2007 - Samospráva - VZN
VZN č. 2/2007
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 1/2005 o poskytovaní dotácií15. 6. 2007 - Oznamy
Vážení Lamačania !
kontajner na bioodpad bol premiestnený na Borinskú ul. (za kostolom)11. 6. 2007 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A  Č. 81/2007/V - 102/2007/V
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 31.5.200730. 5. 2007 - Šport
Zmena termínu - stolný tenis
pre členov ZO JDS Lamač, ktorí majú záujem o stolný tenis je teraz časť haly vyhradená vždy:
pondelok od 18:00 - 20:00 hod.
streda od 18:00 - 20:00 hod.
30. 5. 2007 - Kultúra
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac júnhore <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač