ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
ZASADNUTIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA


26. 2. 2003 [ Mgr.D.Mehešová ] - Samospráva

PROGRAM:

1) Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
2) Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (21.01.2003)
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Náplň činnosti a rokovacie poriadky odb. komisií MZ
5) Návrh na pokračovanie v nájme (pozemok pod predajným stánkom) - p. Vacula
6) Žiadosť o odkúpenie pozemkov (p.č. 612 a časť p.č. 614/4) - Ing. Bumbál
7) Návrh na prenájom časti nebyt. priestorov (Kvetinárstvo v Dome služieb) - p. Škurlová
8) Návrh na zmenu nájomcu (časť pozemku pod predajným stánkom na Malokarp. nám.)
9) Prenájom objektu bývalej požiarnej zbrojnice na Vrančovičovej ul.
10) Návrh na prenájom pozemkov (p.č. 1836/1-4, k.ú. Lamač) f. PRAPOL
11) Návrh na zriadenie film. Klubu Dúha pri MČ Ba – Lamač
12) Vyhodnotenie činnosti Redakčnej rady časopisu „Lamačan“ za r. 2002, Tematický plán časopisu „Lamačan“ na 1.polrok 2003
13) Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí za r. 2002, Plán kultúrno-spoločenských podujatí na r. 2003
14) Návrh na realizáciu projektu výstavby nájomných bytov nadstavbou objektu ubytovne pre pedagogických pracovníkov na Malokarpatskom nám. 6
15) Informácia o vyhlásení verejnej súťaže – nadstavba nad Miestnym úradom
16) Informácia o príprave projektu „Tepelné hospodárstvo v r. 2003“
17) Informácia o urbanistickej štúdii Nový Lamač
18) Žiadosť o finančný transfer na nevyhnutnú údržbu ZŠ s MŠ v r. 2003
19) Rozpočtové hospodárenie MČ v r. 2002 (informácia pred vypracovaním audit. správy)
20) Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV – január 2003
21) Informácie starostu
22) Rôzne

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group