ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


9. 11. 2006 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Lamač,
ktoré sa uskutoční dňa 10.11.2006, v piatok o 8.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.


      Návrh programu :
  1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice);
  2. Návrh na zaujatie stanoviska k prerokovaniu starostom Ing. P. Šramkom predloženého materiálu "Návrh na schválenie kompenzácie občanov, ktorí v rokoch 2005-2006 uhradili za užívanie hrobových miest poplatok 612,- Sk ročne, ktorý bol s účinnosťou od 1.8.2006 znížený na 312,- Sk ročne" na zasadnutí mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy dňa 26.10.2006;
  3. Návrh na zrušenie/zmenu uznesenia MZ č. 111/2005 k Urbanistickej štúdii zóny Staré záhrady vo väzbe na predložený prepracovaný návrh štúdie z októbra 2006;
  4. Záver.

S pozdravom


ING. PETER ŠRAMKO
starosta v.r.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group