ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,


18. 11. 2005 [ Mgr. J. Suleň ] - Samospráva - MZ

P o z v á n k a

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
22. novembra 2005, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na Heyrovského ul. v Bratislave - Lamači.

        Návrh programu :
 1. Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice);
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatných zasadnutí MZ (25.10.05);
 3. Správa miestneho kontrolóra;
 4. Situačná správa miestnej polície za október 2005;
 5. Návrh na predaj objektu Satelit s pozemkom p.č. 7/3 v k.ú. Lamač;
 6. Návrh dlhodobej nájomnej zmluvy s FK Lamač;
 7. Návrh na schválenie žiadosti p. Takácsovej o odpustenie časti dlhu a uzavretie splátkového kalendára;
 8. Návrh na schválenie žiadosti p. Majlingovej o financovanie prekrytia potoka;
 9. Návrh na schválenie žiadosti p. Baláža o kúpu pozemku;
 10. Návrh na schválenie žiadosti p. Godála a p. Matejovičovej k výške nájomného za prenájom pozemku;
 11. Návrh na schválenie úpravy VZN o podmienkach prenájmu vyhradených parkovacích miest;
 12. Návrh na zaujatie stanoviska k návrhu dodatku štatútu hl. mesta;
 13. Správa o možnostiach úpravy hraníc katastra mestskej časti;
 14. Správa o zabezpečovaní opatrovateľskej služby v III. štvrťroku 2005;
 15. Návrh rozpočtu MČ na rok 2006;
 16. Rôzne;
 17. Informácie;
 18. Interpelácie;
 19. Záver.
S pozdravom

Ing. Peter Š R A M K O
s t a r o s t a

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group