Internetová stránka Lamača Archív správ

24. 10. 2007 - Kultúra
Žime zdravo – zmena !
Z dôvodu zlého počasia bude akcia z Malokarpatského námestia presunutá do Kina - Lamač18. 10. 2007 - Kultúra - Kino Lamač
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac november18. 10. 2007 - Kultúra - Kino Lamač
Kino LAMAČ
Program kina Lamač na Malokarpatskom námestí na mesiac október17. 10. 2007 - Rôzne
Žime zdravo 24. 10. 2007
Náš životný štýl je odpoveďou na najdôležitejšiu otázku: " Ako žiť?". Každý z nás na ňu odpovedá svojím gestom, činom, rozhodnutím, každá minúta nášho života vyjadruje to, o čo nám ide: Náš zámer, zmysel, hodnoty.11. 10. 2007 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A  Č. 147/ 2007/V - 169/ 2007/V
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 4.10.200710. 10. 2007 - Samospráva - VZN
VZN č. 6/2007
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami10. 10. 2007 - Samospráva - MZ
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 18. októbra 2007, vo štvrtok o 11.00 hod.10. 10. 2007 - Rôzne
Pozvánka na pokračovanie zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 18. októbra 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.3. 10. 2007 - Rôzne
Informácia o ponukách opatrovateľskej služby -ZMENA v termínoch predkladania žiadostí
Komisia pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové na zasadnutí dňa 11.9.2007 odsúhlasila možnosť predkladania ponúk poskytovania opatrovateľských služieb, nakoľko v mesiaci december príde k prehodnoteniu doterajšej zmluvy a je prístupná k iným podnetom. Nové ponuky môžete zasielať na adresu Miestny úrad MČ Bratislava - Lamač, Heyrovského 2, Bratislava. Postupne ich budeme upresňovať na našej web stránke Lamača a zaraďovať do evidencie ponúk, ktorú predložíme na rokovanie komisii dňa 6. 11. 2007. Akceptovať budeme ponuky zaslané do 2.11.20073. 10. 2007 - Rôzne
Pracovná pozícia
Súkromná obchodná akadémia Liberta, Borinská 23, 841 03 Bratislava- Lamač súrne potrebuje učiteľa nemeckého jazyka na čiastočný úväzok t. j. 9 hodín s nástupom ihneď. Jedná sa o zastupovanie, v prípade dohody je možný pracovný úväzok aj na celý školský rok. Kontakt: Ing. Jana Čermáková zástupkyňa riaditeľky školy tel. 02/64536284-63. 10. 2007 - Rôzne
Vyhodnotenie
ankety o darovaní krvi27. 9. 2007 - Rôzne
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 4. októbra 2007, vo štvrtok o 9.00 hod.26. 9. 2007 - Samospráva
Samosprávna politika regiónov
Na základe požiadavky Ministerstva školstva Slovenskej republiky a IUVENTY realizujeme v spolupráci s Úniou miest Slovenska výskum, ktorého cieľom je zistiť, aká je samosprávna politika regiónov a miest voči mládeži na Slovensku so zameraním na oblasť neformálneho vzdelávania, participácie, informácií a dobrovoľníctva.25. 9. 2007 - Rôzne
Pracovná pozícia
na referenta územného plánu na odd. územného rozvoja24. 9. 2007 - Rôzne
Výberové konanie
na miesto riaditeľa základnej školy s materskou školou v mestskej časti Bratislava - Lamač21. 9. 2007 - Rôzne
Byť svojim blízkym nablízku
Máte blízku osobu, ktorej opatera nevyžaduje vašu neustálu prítomnosť, no chcete jej zabezpečiť sebestačnosť i bezpečnosť počas celého dňa i noci ?19. 9. 2007 - Rôzne
Grantový program – P o m ô ž e m e
Spolupráca Nadácie Tatra banky a Združenia miest a obcí Slovenska má v súčasnej dobe otvorený Grantový program Pomôžeme.19. 9. 2007 - Rôzne
Bezplatná rekvalifikácia občanov MČ Bratislava - Lamač v oblasti opat. služieb
Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb sa obrátila na našu MČ Bratislava - Lamač s návrhom spolupráce, ktorá môže pomôcť pri riešení dvoch špecifických skupín občanov našej obce.18. 9. 2007 - Rôzne
Informácia o ponukách opatrovateľskej služby
Komisia pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové na zasadnutí dňa 11.9.2007 odsúhlasila možnosť predkladania ponúk poskytovania opatrovateľských služieb, nakoľko v mesiaci december príde k prehodnoteniu doterajšej zmluvy a je prístupná k iným podnetom. Nové ponuky môžete zasielať na adresu Miestny úrad MČ Bratislava – Lamač, Heyrovského 2, Bratislava. Postupne ich budeme upresňovať na našej web stránke Lamača a zaraďovať do evidencie ponúk, ktorú predložíme na rokovanie komisii dňa 11.12.2007. Akceptovať budeme ponuky zaslané do 30.11.200717. 9. 2007 - Rôzne
Burza detského oblečenia a hračiek
Milí rodičia, radi by sme vám znovu ponúkli možnosť predať či kúpiť detské oblečenie a hračky pre svoje ratolesti. Ak máte doma už nepotrebné oblečenie, či zháňate niečo pre svoje tak rýchlo rastúce šidielka, neváhajte a príďte na burzu do MC Obláčik.13. 9. 2007 - Samospráva - MZ
U Z N E S E N I A  Č. 125/ 2007/V - 146/ 2007/V
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 6.9.200711. 9. 2007 - Rôzne
Výzva na predkladanie ponúk
- zabezpečenie zimnej služby ( ďalej len ZS ) na miestnych komunikáciách, prechodoch, chodníkoch a verejných plochách, ktoré sú v správe Mestskej časti Bratislava - Lamač.8. 9. 2007 - Rôzne
HRUBÉ HODY 2007
pozrite si fotky z Hrubých hodov 20077. 9. 2007 - Oznamy
Vážení Lamačania,
s poľutovaním Vám oznamujeme,že Športový deň Lamača, ktorý sa mal konať zajtra 8.9.2007 sa z dôvodu poveternostných pomerov nekoná. O náhradnom termíne budete včas informovaní. !5. 9. 2007 - Rôzne
Pracovná pozícia
Súkromná obchodná akadémia Liberta, Borinská 23, 841 03 Bratislava- Lamač súrne potrebuje učiteľa anglického jazyka na čiastočný úväzok t. j. 10 -12 hodín od 15. 09. 2007. Rozvrh môžeme prispôsobiť požiadavkám učiteľa. Kontakt: Ing. Jana Čermáková zástupkyňa riaditeľky školy tel. 02/64536284-6hore <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  >Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač