ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
P o z v á n k a


3. 2. 2004 [ S.Kovacic ] - Samospráva - MZ

na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
3. februára 2004, v utorok o 8.30 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.Návrh programu:

1) Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
2) Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (16.12.03)
3) Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení
4) Návrh Plánu investičných akcií na r. 2004
5) Prechod pôsobnosti na úseku opatrovateľskej služby - návrh VZN
6) Návrh na zmenu organizačnej štruktúry MÚ
7) Návrh na obstaranie UŠ zóny Staré záhrady
8) Tepelné hospodárstvo
9) Situačná správa miestnej polície
10) Rôzne
11) Informácie
12) Interpelácie
13) Záver

S pozdravom

Ing. Peter Šramko, v.r.


·Materiály budú pripravené v zasadačke Miestneho úradu na I. poschodí dňa 30.1.2004.

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group