ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
P o z v á n k a


28. 4. 2004 [ S.Kovacic ] - Samospráva - MZ

na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač, ktoré sa uskutoční dňa
04. mája 2004, v utorok o 14.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu na 1. poschodí.


Návrh programu:
01) Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice)
02) Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (3.2.04)
03) Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení
04) Návrh na udelenie dotácií za 1.polrok 2004
05) Návrh kritérií pre udeľovanie fin. dotácií od 2.polroka 2004
06) Návrh financovania projektu „Nadstavba Miestneho úradu“
07) Návrh Zásad hospodárenia s majetkom MČ
08) Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ
09) Návrh zmeny Organizačného poriadku samosprávy MČ
10) Návrh zmeny Zásad verejného obstarávania podprahovou metódou s nižšou cenou
11) Návrh postupu v zmluvnom vzťahu s p. M. Pipom – pozemok Staré záhrady
12) Návrh Koncepcie údržby a rekonštrukcie miest. komunikácií
13) Návrh Plánu obnovy a zveľadenia rekreačných zariadení v lesoparku Lamača
14) Návrh delegátov do Rady školy za MČ
15) Návrh postupu s bytom č. 14 na Studenohorskej 8 po p. Rešetkovej (Žiadosť p. Rešetku o nájom)
16) Stanovisko MČ k nadstavbe OC Podháj
17) Rozpočet ZŠ s MŠ na r. 2004
18) Plat starostu, návrh na udelenie odmeny za prvý štvrťrok 2004
19) Návrh na zriadenie kom. pre výber projektanta – potok, jazierko
20) Návrh na uzavretie zmluvy o dielo na vybudovanie studne v šk. areáli
21) Situačná správa miestnej polície za marec 2004
22) Informácie (a/Kamerový systém, b/Správa o priebehu Zimnej údržby 2003/04, c/Tepelné hospodárstvo, d/FN Rázsochy ...)
23) Rôzne
24) Interpelácie
25) Záver


S pozdravomIng. Peter Šramko
Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group