ARCHÍV INTERNETOVEJ STRÁNKY

 
 

 

 
 
 

 ANKETA

| Úradná tabuľa | | Aktuality | | Akcie a podujatia |

 

 
 SPRÁVY


Rozšírené vyhľadávanie
DOTAZNÍK
SAMOSPRÁVA
ÚRADY A INŠTITÚCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
INZERCIA
VÝSTAVBA V LAMAČI
FOTOALBUM

ÚRADNÁ TABUĽA

HISTÓRIA
SYMBOLY
KULTÚRA
DOPRAVA
ŠPORT
MÉDIÁ
ORTOMAPA

EURÓPSKA ÚNIA

LINKY
MAPA STRÁNOK
KNIHA NÁVŠTEV

Nastav archiv.lamac.sk ako:   Domácu stránku
  Obľúbenú stránku

  verzia pre tlač
  odporučenie článku
 
Zber objemného odpadu - oznámenie


2. 8. 2007 [ Mgr. M. Kollárová ] - Oznamy

Oznamujeme Vám, že Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá vykonala kontrolu zameranú na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi v hlavnom meste SR Bratislavy na prelome rokov 2006/2007 trvá na prijatí opatrení, ktoré majú zabrániť nežiaducemu hromadeniu sa odpadu na stanovištiach kontajnerov v dôsledku vyhláseného harmonogramu zberu objemného a stavebného odpadu.
Vzhľadom na neosvedčenie sa tohto systému zberu v praxi, ako i v dôsledku nedostatočných kapacitných a finančných možností našej spoločnosti nás vyzvalo hlavné mesto SR Bratislavy o zmenu systému zberu objemných odpadov v súlade s VZN č. 12/2001 v znení neskorších zmien a doplnkov čo znamená, že s platnosťou
od 1.6. 2007

je zakázané zhromažďovať objemný a drobný stavebný odpad na stanovištiach kontajnerov a v ich okolí.
Žiadame Vás, aby ste o uvedenej zmene, ako i o možnosti be/platného využitia uloženia objemného a drobného stavebného odpadu v našich zberných dvorov na Bazovej 6 a Ivanskej ceste 22, prípadne o možnosti objednať si veľkokapacitný kontajner na zákazníckom centre našej spoločnosti na tel. č. 02/50 110 111, informovali obyvateľov Vašej mestskej časti.
Upozorňujeme Vás, že naša spoločnosť aj napriek danej skutočnosti meniť harmonogram nebude a naše zberné vozidlá budú zberať objemný odpad po mestských častiach tak, ako doteraz. Zmeniť systém zberu objemného odpadu podľa terajšieho harmonogramu sa chystáme od septembra tohto roku, o čom budete včas informovaní.

S pozdravom

OLO, a.s.
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
akciová spoločnosť
Ivanská cesta 22, 821 04 BRATISLAVA 2

Predchádzajúci článok   Hore   Nasledujúci článok
 
       
Copyright © 2009 MÚ Bratislava Lamač Stránku spravuje Platon Webhosting Platon Group